Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží povel Vypočíst DPH ze zaokrouhlení v nabídce Záznam/Zaokrouhlení...?

odpověď

Tento povel ovlivňuje způsob výpočtu DPH u položkových dokladů.
Program POHODA sečte částky včetně DPH všech položek a zaokrouhlí je dle nastavení v nabídce Záznam/Zaokrouhlení.
Z této zaokrouhlené hodnoty pak vypočte hodnotu DPH.
Příklad:
Pro vydanou fakturu je nastaveno zaokrouhlení celkové částky dokladu matematicky na koruny, DPH nezaokrouhlovat a dále je zatržen povel Vypočíst DPH ze zaokrouhlení.
Na záložku Položky faktury zapíšeme jednotkovou cenu 101,50 včetně 21 % DPH. Program POHODA vypočte hodnoty v polích Částka 83,88 Kč (101,50/koeficient 1,21) a DPH 17,62 Kč (101,50 – 83,88).
Vlivem nastavení zaokrouhlení matematicky na koruny se celková částka dokladu zaokrouhlí na 102,- Kč. Z této hodnoty
se vypočte nový základ daně, tedy 102/1,21 = 84,30 Kč, který je poté zobrazen ve formuláři faktury. DPH se ve formuláři faktury vypočte ze základu 84,30 Kč (84,30 x 1,21), tedy 17,70 Kč.
Na záložce Zaúčtování bude u příslušné faktury uvedena položka zaokrouhlení – základ daně 0,42 Kč (84,30 – 83,88) a DPH 0,08 Kč (17,70 – 17,62).

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím