Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak zaúčtuji leasing v daňové evidenci?

odpověď

Leasingové splátky, popř. uhrazená záloha, budou evidovány v agendě Ostatní závazky s předkontací „eVNodph - Nedaňový výdaj s odpočtem DPH“. Stejně tak o finanční činnosti a pojistném budete účtovat s předkontací „eVNodph - Nedaňový výdaj s odpočtem DPH“. Daňové náklady budou zaúčtovány v nepeněžním deníku ke konci účetního období s předkontací „2Zvýdaj - Výdaje snižující základ daně“. Tyto předkontace pro zaúčtování leasingového majetku přednastavte v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Majetek. Předkontace se následně nabídnou v dialogovém okně Průvodce zavedením leasingového majetku při zadávání nového pronajatého majetku. Doporučujeme Vám pro účtování leasingového majetku využít agendu Majetek/Leasingový majetek.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím