Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak řeší program POHODA přeplatky v Daňové evidenci?

odpověď

V agendě Nastavení/Globální nastavení/Platby v sekci Přeplatky můžete aktivovat práci s přeplatky zatržením volby Automatizovat práci s přeplatky. Poté nastavte Limit pro drobný přeplatek a předkontace, na jaké účty se má drobný přeplatek účtovat.

Dále zadejte předkontace pro zaúčtování velkého přeplatku v agendě Banka.

V agendě Banka zvolte povel Záznam/Přenos ->/Likvidace výběrem ->. Na příslušném dokladu k likvidaci vyberte povel Likvidovat jinou částkou. Zobrazí se dialogové okno Likvidace v jiné částce, ve kterém zadáte skutečně zaplacenou hodnotu. Pokud rozdíl mezi hodnotou faktury a skutečnou úhradou bude v zadaném limitu drobného přeplatku, vloží se na záložku Položky dokladu automaticky řádek s názvem Drobný přeplatek. Tento přeplatek se zaúčtuje podle přednastavené předkontace v agendě Nastavení/Globální nastavení/Platby/Přeplatky. 
Jestliže rozdíl mezi hodnotou faktury a skutečnou úhradou bude vyšší než zadaný limit pro drobný přeplatek, vloží program automaticky na bankovní doklad další položku s názvem Přeplatek. Na hodnotu velkého přeplatku se automaticky vytvoří pohledávka (závazek) s předkontací, kterou máte nastavenou v agendě Nastavení/Globální nastavení/Přeplatky. Prostřednictvím záložky Doklady lze pohledávku (závazek) otevřít. Pracuje-li s programem POHODA více uživatelů, lze každému uživateli nastavit číselnou řadu pro velký přeplatek. Nastavení provedete v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení sekce Přeplatky.

V agendách pohledávek a závazků můžete zobrazit tiskové sestavy Přeplatky vydaných (přijatých faktur), Přeplatky ostatních pohledávek (závazků).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím