Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak postupovat v daňové evidenci, jestliže zálohová faktura je ve stejné výši jako konečná faktura a k úhradě zbývá nulová hodnota?

odpověď

Pokud jste obdrželi zálohovou fakturu, na kterou nebyl vystaven po její úhradě daňový doklad ze zálohy a následně jste obdrželi konečnou fakturu s vyčíslením DPH, kde se ukázalo, že v celkové částce zálohové faktury již bylo zahrnuto DPH a k úhradě zbývá nulová hodnota, musíte provést v agendě Vydané faktury resp. Přijaté faktury vyrovnání prostřednictvím povelu Záznam/Vyrovnání DPH. Tento povel je zpřístupněn, jestliže je celková částka faktury k likvidaci nulová. Povel Vyrovnání DPH vytvoří opravný účetní doklad v agendě Pokladna, který bude správně vyčíslovat DPH a zároveň bude obsahovat odpočet zálohy, jeho celková částka bude nulová. Doklad se po uložení promítne do peněžního deníku.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím