Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak lze v programu POHODA zadat tento účetní případ: prodáváme obědy a místo finančních prostředků za obědy dostaneme stravenky, které v plné hodnotě fakturujeme zprostředkovatelské firmě. Ta uhradí hodnotu faktury sníženou o provizi, která vyplývá ze smlouvy.

odpověď

Přijaté stravenky v plné hodnotě zaúčtujete v agendě Fakturace/Vydané faktury s předkontací "2Pslužb - P Prodej výrobků
a služeb". V agendě Fakturace/Ostatní závazky vytvoříte závazek vůči zprostředkovatelské firmě v hodnotě provize
s předkontací např. "9VRost - VR Ostatní režijní výdaj". Přijaté finanční prostředky (snížené o provizi) v agendě Účetnictví/Banka navážete na vydanou fakturu, u které provedete částečnou likvidaci. Na jeden interní doklad zlikvidujete část neuhrazené faktury a závazek za provizi.  

Daný postup a správné předkontace doporučujeme  konzultovat s daňovým poradcem.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky