Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Existuje nějaká sestava, kde bych viděla např. všechny vydané/přijaté faktury za jednoho odběratele/dodavatele?

odpověď

Přehled jednotlivých odběratelů, resp. dodavatelů s uvedením celkové částky, která byla fakturována, se nabízí v tiskových sestavách agendy Fakturace/Vydané faktury, resp. Přijaté faktury pod názvem "Fakturace podle odběratelů, resp. dodavatelů".
Sestava je seřazena podle názvu firem jednotlivých odběratelů, resp. dodavatelů. Volitelně lze firmy rozčlenit i podle jména
či seřadit záznamy podle výše odběru jednotlivých odběratelů, resp. výše dodávek jednotlivých dodavatelů.

Dále pak agenda Adresář umožňuje zorganizovat veškeré dokumenty související s danou adresou. Prostřednictvím záložky Doklady lze zobrazit přehlednou informaci o dokladech souvisejících s touto adresou v ostatních agendách účetní jednotky. K dispozici jsou i přehledové sestavy. Žlutá ikona záložky znamená, že k tomuto záznamu existují svázané doklady v jiných agendách.
Zdrojovou agendu s vybranými doklady je možné otevřít prostřednictvím povelu Otevřít, který vyberete v místní nabídce zobrazené prostřednictvím pravého tlačítka myši.

Ve všech vybraných sestavách se vždy nabízí pouze doklady vztahující se k příslušnému zdaňovacímu období.

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím