Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Do přiznání k DPH se v daňové evidenci zahrnuly i nezaplacené faktury. Proč?

odpověď

Pohledávky a závazky z fakturace neovlivňují v daňové evidenci daň z příjmů, mají však bezprostřední vliv na přiznání DPH. Do něj se v souladu s platnou legislativní úpravou započítají bez ohledu na to, zda byly ve zdaňovacím období zaplaceny. Takže DPH musíte odvést i tehdy, když jste nedostali za fakturované výkony zaplaceno. Na druhé straně si DPH můžete odečíst již za období, kdy jste odběratelskou fakturu obdrželi, a nikoliv až po jejím zaplacení.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím