Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Co vstupuje do nepeněžního deníku?

odpověď

Agenda Nepeněžní deník je určena pro zadání účetních zápisů, které upravují základ daně z příjmů, ale neovlivňují stav peněžních prostředků v hotovosti nebo na běžných účtech. Typickým příkladem jsou odpisy dlouhodobého majetku, které vytváří program POHODA automaticky na základě majetku zapsaného v agendě Majetek. Mezi další případy patří odpisy aktivních nebo pasivních opravných položek, časové rozlišení např. u leasingu, tvorba zákonných rezerv, darované zásoby a zásoby vložené jako věcný vklad do podnikání a pořízené před začátkem podnikání. Jednotlivé záznamy můžete do agendy Nepeněžní deník zapisovat buď přímo, nebo automaticky zápisem v agendě Interní doklady.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím