Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při převodu peněz z valutové pokladny na jinou valutovou pokladnu zůstal vlivem změny kurzu na účtu 261 rozdíl. Jak mám o tomto rozdílu účtovat?

odpověď

O kurzovém rozdílu je možné účtovat buď v průběhu účetního období, aby hodnoty byly vždy aktuální, nebo se vyúčtování provede až při uzavírání účetních knih. Záleží na vnitropodnikové směrnici účetní jednotky. 

Zůstatek na účtu 261 vyúčtujete v agendě Účetnictví/Interní doklady, kde zadáte doklad v cizí měně. Do pole CM uvedete hodnotu 0, do pole Kurz také 0 a do pole Kč potřebný rozdíl v Kč. Při kurzovém zisku bude doklad zaúčtován 261/663, 
v případě ztráty 563/261.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím