Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mám vystavenou fakturu v české měně. Zákazník provedl úhradu v EUR. Jak provedu úhradu faktury?

odpověď

Fakturu zlikvidujete v agendě Banka, resp. Pokladna. Pokud znáte variabilní symbol faktury, můžete použít povel Likvidace -> z nabídky Záznam/Přenos ->, resp. klávesovou zkratku Ctrl+L. Nejprve zadejte variabilní symbol platby, poté stiskněte klávesu Enter, hradící doklad zkontrolujte a uložte.
Další možností likvidace je zvolit povel Likvidace výběrem -> (Ctrl+Shift+L) z nabídky Záznam/Přenos ->. Program POHODA zobrazí seznam neuhrazených dokladů. Vyberte daný doklad a zvolte povel Cizí měna. Zobrazí se dialogové okno, které vyplníte dle údajů ve výpisu z banky.

V agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Cizí měny je nutné nejprve  zatrhnout volbu Povolit použití cizích měn. 
V agendě Nastavení/Seznamy/Cizí měny zatrhněte u měn, které se budou nabízet při vytváření dokladů v cizí měně, volbu Měna se používá.
V agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek lze nastavit denní nebo pevné kurzy, které se poté budou automaticky načítat do dokladů. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím