Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Kde nastavím zaokrouhlování pokladních dokladů?

odpověď

Zaokrouhlení částky DPH u nových pokladních dokladů se prvotně přebírá z agendy Nastavení/Globální nastavení sekce Pohledávky resp. Závazky podle toho, zda se jedná o příjmový či výdajový doklad. Zaokrouhlení celkové hodnoty dokladu i částky DPH lze pro konkrétní pokladní doklady zvolit přímo v agendě Pokladna. Na příslušném dokladu zvolte nabídku Záznam/Zaokrouhlit a v zobrazeném dialogovém okně Zaokrouhlení dokladu vyberte kritérium pro zaokrouhlení DPH a celkové částky pokladního dokladu. Zaokrouhlení je nutné nastavit tímto způsobem pro jednotlivé pokladní doklady. Jestliže požadujete stejný způsob zaokrouhlení u všech pokladních dokladů, doporučujeme vytvořit šablony s příslušným typem zaokrouhlení.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím