Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč se objevuje hlášení, že se pokouším zadat doklad do již uzavřeného daňového období?

odpověď

Ekonomický systém POHODA obsahuje funkci umožňující uzavřít přístup do dokladů zvoleného daňového období. Uvedené hlášení se zobrazí tehdy, pokud budete mít vystavené přiznání za dané období a toto přiznání bude uzavřené přes nabídku Záznam/Uzavřít... Tato funkce také zakáže zápis nových dokladů s datem uskutečnění zdanitelného plnění spadajícím do zvoleného období. Tím program POHODA zajišťuje, že účetnictví zůstane v souladu s odevzdaným tiskopisem Přiznání k dani z přidané hodnoty.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím