Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při likvidaci více faktur na jeden bankovní doklad došlo k tomu, že se do banky zapsala o 0,01 Kč menší částka než na účet 221. Daný rozdíl se zobrazuje i v tiskové sestavě Chyby v zaúčtování dokladů. Jak mohlo dojít k tomuto rozdílu?

odpověď

Pokud likvidujete více faktur v cizí měně na jeden bankovní doklad, může skutečně dojít k uvedenému rozdílu. Jedná se o zaokrouhlovací rozdíl, neboť součet dílčích částek dokladu přepočtených kurzem se nerovná celkové hodnotě dokladu přepočtené kurzem.

Rozdíl v tiskové sestavě Chyby v zaúčtování dokladů vznikne následovně:
Program POHODA přepočítá aktuálním kurzem nejprve každou položku zvlášť a výslednou hodnotu zaúčtuje do účetního deníku. 
Poté přepočítá kurzem výslednou hodnotu v cizí měně v horním formuláři, kde se již výsledná hodnota může lišit od hodnoty z položek.
Hodnoty jsou správné, i když nesouhlasí hodnota zobrazená v horní části formuláře s hodnotou zaúčtovanou v účetním deníku.
Účet 311, resp. účet 321 bude z účetního hlediska vyrovnán. V agendě Účetnictví/Banka zkontrolujte záložku Zaúčtování, hodnota účtu 311, resp. účtu 321 musí souhlasit s hodnotou daných faktur.
Rozdíly na účtu 221 zaúčtujte přímo v agendě Banka. Pokud hradíte faktury na devizový účet, je možné vzniklé rozdíly proúčtovat v agendě Banka k 31.12. při zaúčtování kurzových rozdílů.

Příklad:

Doklad

Hodnota v EUR

Kurz

Hodnota v Kč

Faktura vydaná

1,921

29,905

57.447,51

Faktura vydaná

297,9

29,905

8.908,7

                                                    Celkem:    66.356,21

Řešení:
Součet dílčích částek dokladu je po přepočtu 66 356,21 Kč.
Celková hodnota dokladu 2 218,9 EUR x 29,905 = 66 356,20 Kč.
Vzniklý rozdíl = - 0,01 Kč

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím