Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Obdrželi jsme fakturu za plnění z havarijního pojištění. Z této faktury budeme hradit pouze výši DPH. Jak máme v programu POHODA postupovat?

odpověď

Přijatou fakturu zadáte v plné výši do agendy Fakturace/Přijaté faktury. V agendě Účetnictví/Pokladna resp. Banka provedete částečnou likvidaci ve výši skutečně uhrazené hodnoty. 

Vedete-li účetnictví, zlikvidujte hodnotu, kterou hradí pojišťovna v agendě Účetnictví/Interní doklady prostřednictvím nabídky Záznam/Likvidace výběrem -> (Ctrl+Shitf+L).
Vedete-li daňovou evidenci, je možné hodnotu hrazenou pojišťovnou zlikvidovat bez vazby. U příslušné faktury zvolte záložku Likvidace. Na této záložce vyberte povel Likvidace bez vazby... z místní nabídky zobrazené prostřednictvím pravého tlačítka myši. V dialogovém okně Likvidace bez vazby doplňte datum a částku likvidace a zvolte povel Zlikvidovat. Doklad uložte prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+Enter. 

Další možností je vystavit pohledávku na úhradu škody od pojišťovny v agendě Fakturace/Ostatní pohledávky. V agendě Účetnictví/Interní doklady poté provedete vzájemný zápočet této pohledávky s přijatou fakturou. 
Předkontaci doporučujeme konzultovat s Vaším daňovým poradcem.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím