Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak evidovat v daňové evidenci bankovní úvěr, který není připsán na běžný účet?

odpověď

Jedná se o situaci, kdy banka o poskytnutí finančních prostředků pouze informuje, nepřevádí je na běžný účet, ale přímo hradí předložené závazky společnosti.

Závazky se evidují standardním způsobem v agendě Fakturace/Přijaté faktury, resp. Ostatní závazky.  Na základě předložení závazků banka provede úhradu z poskytnutého úvěrového rámce finančních prostředků. Poté je nutné provést likvidaci závazků v agendě Účetnictví/Interní doklady a následně zvolit správnou daňovou předkontaci dle charakteru závazku (např. „2Zvýdaj – Výdaje snižující základ daně“) resp. nedaňovou předkontaci (např. „7ZNvýdaj – Nedaňový výdaj“).

Na  předpis splátek úvěru je nutné vytvořit v agendě Fakturace/Ostatní závazky jednotlivé splátky s nedaňovou předkontací „gVNsú – Splátka úvěrů (bez úroků)“ a členěním DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“. Na platbu úroků z úvěru je možné vytvořit další závazek v agendě Fakturace/Ostatní závazky např. s příslušnou daňovou předkontací „9Vrost – Ostatní režijní výdaj“ nebo „7Vost – Ostatní výdaj“, resp. nedaňovou předkontací (jelikož od roku 2008 dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 25 odst. 1 písm. w) nejsou vždy veškeré úroky z úvěru daňové). Při tvorbě závazků na splátky úvěrů a úroků lze využít povel Stálé platby... z nabídky Záznam v agendě Fakturace/Ostatní závazky.

Poté se v agendě Účetnictví/Banka bude provádět úhrada jednotlivých splátek přímo z běžného účtu s vazbou na vytvořené závazky v agendě Fakturace/Ostatní závazky.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím