Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak evidovat v daňové evidenci bankovní úvěr, který byl připsán na běžný účet?

odpověď

Na základě úvěrové smlouvy lze příjem finančních prostředků přímo zaznamenat v agendě Účetnictví/Banka na příslušný bankovní účet, kde zadáte nový příjmový doklad na částku úvěru a zvolíte nedaňovou předkontaci „fPNúvr – Úvěr“ a členění DPH „UN – Nezahrnovat do přiznání DPH“.

Z běžného účtu následně provádíte likvidaci veškerých závazků běžným způsobem.
Na  předpis splátek úvěru je nutné vytvořit v agendě Fakturace/Ostatní závazky jednotlivé splátky s nedaňovou předkontací „gVNsú – Splátka úvěrů (bez úroků)“ a členěním DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“. Na platbu úroků z úvěru je možné vytvořit další závazek v agendě Fakturace/Ostatní závazky např. s příslušnou daňovou předkontací „9Vrost – Ostatní režijní výdaj“ nebo „7Vost – Ostatní výdaj“, resp. nedaňovou předkontací (jelikož od roku 2008 dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 25 odst. 1 písm. w) nejsou vždy veškeré úroky z úvěru daňové). Při tvorbě závazků na splátky úvěrů a úroků lze využít povel Stálé platby... z nabídky Záznam v agendě Fakturace/Ostatní závazky.

Poté se v agendě Účetnictví/Banka bude provádět úhrada jednotlivých splátek přímo z běžného účtu s vazbou na vytvořené závazky v agendě Fakturace/Ostatní závazky.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím