Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V agendě Adresář mám několik duplicitních kontaktů, ke kterým mám vyplněné různé dodací adresy. Je možné tyto duplicitní kontakty spojit tak, aby zůstaly zachovány i dodací adresy?

odpověď

Jednu z těchto adres, kterou budete mít jako hlavní, ponechte beze změn. Na tuto adresu budete přenášet údaje z ostatních duplicitních adres. U ostatních duplicitních adres je nutné přepsat údaje ze záložky Dodací adresa na záložku Adresa.
Následně vždy vyfiltrujte adresu, u níž jste neprováděl změny (hlavní adresu) a jednu z duplicitních adres. U provedeného filtru klikněte na hlavní adresu a zvolte povel Záznam/Údržba/Spojení adres… Otevře se dialogové okno Spojení adres,
kde zatrhněte všechny volby a zvolte OK. Stejným způsobem proveďte spojení zbylých duplicitních adres.
V agendě Adresář zůstane pouze jedna adresa. Na záložce Dodací adresy budou uvedeny dodací adresy z předešlých duplicitních kontaktů. Na záložku Doklady se přenesou doklady z převedených adres.
Jelikož se jedná o nevratnou operaci, před provedením těchto změn Vám doporučujeme provést zálohu účetní jednotky.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím