Přechod ze starého účetního programu na nový, pohodový je snadný a pomůžeme vám s ním.

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Lze automaticky ověřit příslušnost IČ se zadanou fakturační adresou mého obchodního partnera přímo z programu POHODA?

odpověď

Ano, v agendě Adresář/Adresář lze prostřednictvím nabídky Záznam/Ověřit IČ… otevřít průvodce, pomocí kterého zašle program POHODA příslušné IČ do informačního systému ARES. Na základě zadaného IČ bude ověřena existence ekonomického subjektu. Zaznamená-li průvodce v polích Firma, Ulice, Obec a DIČ nesoulad, nabídne automatickou aktualizaci příslušných údajů.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím