Přechod ze starého účetního programu na nový, pohodový je snadný a pomůžeme vám s ním.

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Kde v programu POHODA nastavím, aby se nově vytvořená adresa automaticky synchronizovala do aplikace mPOHODA?

odpověď

Jednotlivé adresy pro synchronizaci dat s aplikací mPOHODA označíte v programu POHODA prostřednictvím povelu Synchronizace s mPOHODA v menu Záznam, který vyvoláte přímo nad danou adresou v agendě Adresář. Tento způsob je vhodný, pokud nechcete do aplikace mPOHODA synchronizovat kompletně celý adresář.

Potřebujete-li do aplikace mPOHODA přenášet všechny adresy, pak v programu POHODA v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci mPOHODA zatrhněte volbu Synchronizovat celý adresář. Každá nově vytvořená adresa dostane automaticky při následné synchronizaci dat příznak Synchronizace s mPOHODA a bude odeslána do aplikace mPOHODA. Příznak tak není nutné k adrese vkládat ručně při jejím vytvoření. 

Z programu POHODA se do aplikace mPOHODA nesynchronizují kontaktní osoby.


Doporučení:
Do aplikace mPOHODA synchronizujte pouze ty adresy, které budete potřebovat při používání aplikace mPOHODA. Ušetříte tím čas potřebný pro provedení synchronizace dat a dále výkon na mobilním zařízení. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím