Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží u Odpovědné osoby pole Datum odchodu?

odpověď

Vyplněním pole Datum odchodu určíte datum, od kterého se nemá daný pracovník nabízet k vložení do dokladů v agendách Reklamace a Servis. Datum nemůže být nižší než datum posledního dokladu, u kterého je pracovník evidován jako odpovědná osoba.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím