Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží pole Kredit?

odpověď

Pole Kredit v agendě Adresář/Adresář slouží k zadání tolerované výše pohledávek vůči odběrateli. Při vložení adresy do agendy Fakturace/Vydané faktury, Ostatní pohledávky a Přijaté objednávky se ověřuje výše pohledávek k příslušnému odběrateli. Jestliže neuhrazené pohledávky převyšují zadanou částku v poli Kredit, program POHODA na tuto skutečnost upozorní.

 

Pokud v poli Kredit je hodnota 0, program POHODA bude při vložení adresy do příslušného dokladu zobrazovat výši nezaplacených pohledávek k danému odběrateli.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím