Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak v programu POHODA porovnat aktuální obrat firmy s obratem minulého roku?

odpověď

Před uzavřením účetního období a provedením datové uzávěrky přidejte v tabulce agendy Adresář/Adresář sloupec Obrat 2 pomocí povelu Sloupce..., který vyvoláte pravým tlačítkem myši. Prostřednictvím povelu Obrat... z nabídky Záznam/Údržba a určením období, za které se má obrat sledovat, se vyčíslí součet částek vystavených dokladů vybraným odběratelům.

V následujícím účetním období bude sloupec Obrat 2 v agendě Adresář/Adresář stále k dispozici s údaji o obratu minulého roku a k němu stejným způsobem jako v předešlém roce přidáte sloupec Obrat. Pomocí nabídky  Záznam/Údržba/Obrat... a zvolením správného časového rozmezí opět vyčíslíte aktuální obrat, který můžete porovnávat s obratem minulého roku, resp. se sloupcem Obrat 2. 

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím