Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč program POHODA nedovolí vystavit čtvrtletní souhrnné hlášení?

odpověď

V případě, že program zobrazuje při vystavování čtvrtletního souhrnného hlášení upozornění "Čtvrtletní souhrnné hlášení není možné vystavit, protože v některém z předcházejících období byl vystaven doklad podle §102 odst. 1 písm. a) až c) zákona o dani z přidané hodnoty a tím vzniká povinnost měsíčního podání souhrnného hlášení, poskytli jste v některém měsíci daného roku jiné plnění než služby."

Pokud poskytnete jiné plnění než služby, vzniká povinnost vystavovat měsíční souhrnné hlášení. Měsíční hlášení se odevzdává do 25. dne daného měsíce.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím