Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč nevstupují údaje do souhrnného hlášení?

odpověď

V souhrnném hlášení vykazují plátci daně z přidané hodnoty nebo identifikované osoby údaje o hodnotě dodávek zboží nebo služeb osobám registrovaným k dani v jiném členském státu za příslušné období, tedy měsíc nebo kalendářní čtvrtletí. Do hlášení vstoupí pouze doklady, které mají uveden správný formát DIČ odběratele, tzn. min. 7 znaků (první 2 znaky musí tvořit kód země např. BE - Belgie, SK - Slovensko bez mezer) a je u nich uvedeno členění DPH s kódy 0, 1, 2 nebo 3.

Kód 0, 1, 2 nebo 3 je uveden v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH u příslušného členění v poli Kód pro Souhrnné hlášení ve formuláři.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím