Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Kde mohu v programu POHODA elektronicky odeslat Souhrnné hlášení?

odpověď

Novelou zákona o DPH č. 489/2009 Sb. se mění pravidla pro podávání souhrnných hlášení s účinností od 1. 1. 2010. Souhrnné hlášení se odevzdává měsíčně, výjimečně čtvrtletně, a to pouze elektronicky. Lhůta pro odevzdání je 25. den každého měsíce u měsíčních i čtvrtletních plátců. Ekonomický systém POHODA umožňuje podání Souhrnného hlášení na Finanční úřad v elektronické podobě v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Souhrnné hlášení přes povel Záznam/Odeslání souhr. hlášení… Tento povel vyvolá Průvodce elektronickým podáním Souhrnného hlášení, jehož prostřednictvím vytvoříte datový soubor, který je možné odeslat na FÚ.
Od 1. 4. 2011 však není podmínkou zaručený elektronický podpis. Pokud elektronický podpis nemáte, můžete souhrnné hlášení podat prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy (aplikace EPO). Pokud podáte hlášení prostřednictvím aplikace EPO, vytiskněte potvrzení o elektronickém podání – tzv. E-tiskopis, podepište jej a doručte na FÚ. Lhůta pro elektronické podání i doručení písemného potvrzení je stejná, tedy do 25. dne daného měsíce, resp. čtvrtletí.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím