Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné podruhé vyvolat průvodce pro elektronické odeslání Souhrnného hlášení?

odpověď

Ano, pokud byl omylem uzavřen průvodce pro elektronické podání Souhrnného hlášení a ke skutečnému odeslání tiskopisu nedošlo, je možné průvodce vyvolat znovu. Ukončením průvodce se k vytvořenému souhrnnému hlášení přiřadí příznak
El. odesláno, který je potřeba nejprve zrušit a to přes povel Záznam/Elektronicky odesláno. V zobrazeném dialogovém okně je nutné potvrdit zrušení příznaku El. odesláno povelem Ano. Poté již půjde průvodce pro elektronické odeslání prostřednictvím povelu Záznam/Odeslání souhr. hlášení... opětovně vyvolat.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím