Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Co je nutné uvést u faktury, aby mi správně vstoupila do Souhrnného hlášení a jak Souhrnné hlášení vystavím a odešlu?

odpověď

Vydanou fakturu zadejte standardním způsobem. V poli Členění DPH vyberte z výklopného seznamu příslušné členění DPH,
dle nějž plnění vstoupí do odpovídajícího řádku v Přiznání DPH. Pokud se Vám příslušné členění ve výklopném seznamu nenabízí, přes 3 tečky v poli Členění DPH se přepněte do agendy Členění DPH, kde si můžete přes pravé tlačítko myši
a možnost Sloupce přidat sloupec s názvem Řádek v Přiznání DPH. Podle toho, do kterého řádku v Přiznání DPH má plnění vstoupit, poté vyberte příslušné členění DPH a u tohoto členění zatrhněte ve formuláři agendy pole Nabízet. Změny uložte.

Aby plnění vstoupilo do Souhrnného hlášení, je třeba u příslušného členění DPH vyplnit Kód pro souhrnné hlášení. Doporučujeme tedy překontrolovat, zda u příslušného členění DPH máte vyplněný kód pro souhrnné hlášení, případně tento kód vyberte z výklopného seznamu a změny opět uložte. Přes povel Přenést do dokladu můžete následně nově přidané členění DPH přenést do příslušné faktury. 

Aby vydaná faktura vstoupila do Souhrnného hlášení, je nutné dodržet tyto tři podmínky:
- zadané DIČ musí být ve správném tvaru, tj. musí mít minimálně 7 znaků včetně kódu státu, např. DE12345678. Správné kódy státu a počet znaků jsou uvedeny v Pokynech k vyplnění Souhrnného hlášení.

- zdanitelné plnění musí spadat do daného měsíce, příp. čtvrtletí

- v poli Členění DPH u faktury musí být vybráno členění, u kterého je doplněn kód pro Souhrnné hlášení. Jedná se kódy 0,1,2,3. 


Souhrnné hlášení vystavte v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Souhrnné hlášení. V této agendě vložte nový záznam. V zobrazeném dialogovém okně pro vystavení Souhrnného hlášení vyberte příslušné zdaňovací období, druh přiznání a potvrďte OK. Na záložce Položky můžete zkontrolovat plnění, které do souhrnného hlášení vstoupily.
V tiskových sestavách můžete zobrazit kontrolní opis pro Souhrnné hlášení. Doporučujeme projít i ostatní tiskové sestavy, např. Kontrola dokladů pro souhrnné hlášení.

Souhrnné hlášení podává plátce pouze v elektronické podobě. Souhrnné hlášení se odevzdává měsíčně, výjimečně čtvrtletně. Lhůta pro odevzdání je 25. den každého měsíce u měsíčních i čtvrtletních plátců.
Program POHODA umožňuje podání Souhrnného hlášení na Finanční úřad v elektronické podobě v agendě Účetnictví/DPH/Souhrnné hlášení přes povel Záznam/Odeslání souhrn.hlášení... Tento povel vyvolá Průvodce elektronickým podáním Souhrnného hlášení, jehož prostřednictvím vytvoříte datový soubor, který je možné odeslat na FÚ.
Od 1.4.2011 však není podmínkou zaručený elektronický podpis. Pokud elektronický podpis nemáte, můžete Souhrnné hlášení podat prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy (aplikace EPO). Pokud podáte hlášení prostřednictvím aplikace EPO, vytiskněte potvrzení o elektronickém podání – tzv. E-tiskopis, podepište jej a doručte na FÚ. Lhůta pro elektronické podání i doručení písemného potvrzení je stejná, tedy do 25. dne daného měsíce, resp.čtvrtletí.
Souhrnné hlášení je možné na FÚ elektronicky odeslat i prostřednictvím Datové schránky. V tomto případě uložený XML soubor vložte jako přílohu do Datové schránky a odešlete.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím