Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Potřebuji zadávat čísla účtů na více analytických míst, než je standardně v programu nastaveno. Je možné změnit v programu počet analytických míst?

odpověď

Rozsah analytických účtů je možné změnit v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Zaúčtování. V poli Počet míst analyt.účtů vyberte z výklopného seznamu požadovaný počet míst. Při provedení změny rozsahu počtu míst analytických účtů se automaticky úprava projeví ve všech souvisejících agendách.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím