Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží Vlastní předkontace BEZ a jak ji založím?

odpověď

Vlastní předkontace Bez slouží k výběru účtu, který bude použit při likvidaci dokladu. Nevytvoří zápis do účetního deníku. 
Při úhradě takto zadaného dokladu se použije přednastavený účet s účtem banky resp. pokladny.
Volbu Vlastní předkontace Bez v agendě Účetnictví/Předkontace lze zatrhnout pouze při vytvoření nové předkontace pro agendy Vydané a přijaté faktury, Vydané a přijaté zálohové faktury, Ostatní pohledávky a závazky. Po zatržení volby se zpřístupní pouze pole MD resp. D pro výběr účtu, který bude použit při likvidaci dokladu. Zkratka předkontace bude automaticky vytvořena ze slova Bez + zadaný účet.

Tato předkontace zadaná u dokladu negeneruje zápis do účetního deníku. Po likvidaci dokladu s předkontací 
Vlastní předkontace Bez bude likvidace zapsaná v účetním deníku.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím