Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Kolik oken programu POHODA může uživatel spustit?

odpověď

Počet spuštěných oken je závislý na variantě a prostředí, kde je program spuštěn.
Licencování vychází z Licenční smlouvy.

Jednolicenční (nesíťová) varianta a nesíťová přídavná licence MLP

Nesíťovou licenci lze nainstalovat pouze na jedno zařízení (PC nebo Server).
V jednolicenční variantě lze otevřít libovolné množství oken, limitující faktor je pouze výkon počítače nebo serveru.

Lokální spuštění

Aktivace licence rozlišuje pouze název PC, program lze spustit i pod jinými Windows uživateli v libovolném množství oken.

Terminálové spuštění nebo RemoteApp

Do identifikace zařízení je zahrnut i Windows uživatel.
Uživatel, který provedl aktivaci, může otevřít libovolné množství oken Pohody.
Při pokusu o spuštění programu pod jiným Windows účtem je vyžadována aktivace, která se nepodaří z důvodu překročení počtu licencí.

Síťové varianty NET3, NET5 a NET5 + CAL {x}

V síťové variantě je využívání licencí závislé na prostředí, kde je program spuštěn.
Maximální počet licencí je roven součtu licencí základní licence NET{x} a přídavných CAL licencí (pokud jsou zakoupeny).

Lokální spuštění (Plná instalace i Síťový klient) 

Na zařízení, které se nachází v lokální síti, lze otevřít libovolné množství oken pod kterýmkoliv Windows uživatelem.
Každé zařízení využije vždy maximálně jednu licenci.

Terminálové spuštění nebo RemoteApp (Plná instalace i Síťový klient)

Pokud je pro práci v programu využíváno terminálové připojení, je pro jedno otevřené okno využita právě jedna licence.
Např. uživatel, který na vzdálené ploše otevře dvě okna programu, spotřebuje dvě licence.

 • Pravidlo platí pro terminálový server, databázový server i koncovou stanici, vždy pokud je přístup ovládán vzdáleně.

Vzdálená administrace serveru

Spouštění na terminálu má jednu výjimku:
Terminálová plocha spuštěná v tzv. administrátorském režimu (mstsc.exe /admin), se chová jako lokální spuštění.
Počet oken není omezen a celkově se spotřebuje pouze jedna licence.

mServer

mServer se chová jako jedno další okno programu, má ale určité výjimky.

 • Jestliže na lokální stanici není spuštěná POHODA pro uživatele, využije se právě jedna licence pro všechny spuštěné mServery.
 • Pokud je na lokální stanici spuštěná POHODA pro uživatele, sdílí se licence s uživatelem, mServer nevyužívá další licenci.
 • Každý mServer spuštěný v terminálu využívá právě jednu licenci.
  Taková licence se nesdílí s uživatelem.
  Např. Na terminálové ploše jsou na pozadí spuštěny 3 mServery a 1 okno pro uživatele, celkem jsou využity 4 licence.

XML komunikace a jiné operace spouštěné pomocí CMD

Operace spouštěné pomocí příkazové řádky (např. automatické úlohy) prakticky spouští další okno Pohody.

 • V terminálovém režimu je vyžadována jedna volná licence pro každé takové spuštění.
 • Při lokálním spuštění se využije jedna licence, pokud již není otevřeno jiné okno programu.
 • Po provedení operace se okno programu automaticky ukončí a licence uvolní.
 • Stejně se chová komunikace s jinými produkty, např. zaúčtování mezd z programu PAMICA.

Pokud jsou využívány všechny dostupné licence, zobrazí se dalšímu uživateli, který chce program spustit, hlášení:

Byl překročen maximální počet připojených unikátních PC.
Tento program je možné spustit pouze na "N" unikátních PC.

Stejná licenční politika je aplikována i na další produkty STORMWARE - PAMICA, TAX a GLX.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím