Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak provést aktivaci a co se stane, pokud si produkt neaktivuji?

odpověď

Nainstalovaný produkt je třeba aktivovat do 30 dnů po jeho instalaci.

Po dobu 30 dnů je možné průvodce přeskočit pomocí tlačítka Storno, zbývající počet dnů se zobrazuje na první straně průvodce.

Po uplynutí termínu je zobrazen počet dnů 0.
Pokud kliknete na tlačítko Storno i po tomto termínu, zobrazí se chybové hlášení a program se ukončí.

Program bude plně funkční až v momentě, kdy provedete úspěšnou aktivaci.
Produkt lze jednoduše aktivovat vždy po spuštění programu, kdy se spustí průvodce aktivací, nebo přes nabídku Nápověda/Aktivovat.

Aktivaci je možné provést i po vypršení termínu určeného k aktivaci, existuje několik způsobů:

1. Aktivovat přes internet online

Je nejčastěji používaný způsob, který provede aktivaci během několika sekund, stačí proklikat průvodce tlačítkem Další.

 • Podmínkou úspěšné aktivace je funkční připojení k internetu.
 • Komunikace probíhá se serverem activation.stormware.cz, port 80

2. Uložit požadavek do souboru a provést aktivaci pomocí tohoto souboru na jiném počítači

V případě, že PC s Pohodou není připojen k internetu a nelze jej připojit ani dočasně, využijete tuto volbu.

Na druhé straně průvodce lze zvolit:

 • Vytvořit soubor s žádostí o aktivační klíč - vytvoří soubor Request.xml, dále v průvodci můžete určit, kam se soubor uloží.
 • Již mám aktivační klíč - lze načíst soubor Response.xml, tedy odpověď aktivačního serveru.

Postup pro získání souboru Response.xml:

Nejprve použijte první volbu Vytvořit žádost, vygenerovaný soubor Request.xml přenesete např. pomocí flashdisku na jiný PC s připojením k internetu.
Na webové stránce Aktivace produktu Vyberete soubor z disku a tlačítkem Odeslat jej pošlete na aktivační server.
V zápětí je vygenerován soubor Response.xml. Stažený soubor opět nahrajte na flashdisk a přeneste jej na PC s Pohodou.

Po opětovném spuštění Pohody opět zvolte Uložit požadavek do souboru ... a dále vyberte druhou možnost Již mám aktivační klíč.
Na další straně zvolte soubor Response.xml.
Dokončením průvodce dojde k aktivaci produktu.

3. Aktivovat zasláním dopisu poštou

V krajním případě, pokud nelze aplikovat první ani druhou možnost, lze provést aktivaci poštou. 

 • Vytisknout žádost o aktivační klíč - vytvoří tiskovou sestavu s potřebnými údaji.
  Sestavu můžete vytisknout a odeslat poštou nebo vytvořit PDF a odeslat emailem.
 • Obdržel jsem odpověď na žádost a mám již aktivační klíč - Další strana formuláře umožňuje vepsat obdržené údaje a dokončit aktivaci.

4. Uložit požadavek na síťový server a následná hromadná aktivace Administrátorem

Volba vytvoří požadavek, který je uložen ve složce Data jako soubor Requests.dat.

Uživatel, který má právo Síťová aktivace může provést odeslání požadavku na aktivační server povelem Nápověda/Síťová aktivace.

 • Pokud z nějakého důvodu potřebujete zrušit požadavek na síťovou aktivaci (např. chcete provést standardní aktivaci), lze soubor Requests.dat smazat, v tom případě je opět umožněn výběr způsobu aktivace.
 • Tento způsob se používá zpravidla v případě, kdy má běžný uživatel zablokovaný přístup k internetu a nemůže provést Aktivaci online.
 • Volba je přístupná pouze u síťových variant NET{x}.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím