Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V daňové evidenci se mi vyskytl případ, že fakturu mám částečně hrazenou bankou a částečně zápočtem. Při první likvidaci se nejprve uhradí hodnota DPH v plné výši a v zápočtu se jeví již částka bez DPH. Je to správně?

odpověď

Ano, je to správně. V programu POHODA se při částečné likvidaci faktury nejprve uhradí celé DPH a zůstatek z likvidace se zařadí do peněžního deníku dle příslušné předkontace.

Příklad: přijatá  faktura, základ 20 000 Kč, DPH 4 000 Kč, částečná úhrada 10 000 Kč,
                                       v agendě Banka rozúčtováno: částka 6 000 Kč jako výdaj pro základ daně, popř. výdaj                                             nesnižující základ daně (dle předkontace)  do peněžního deníku 
                                       DPH 4 000 Kč (celá částka k přijaté faktuře) do peněžního deníku

V agendě Účetnictví/Interní doklady proveden vzájemný zápočet:

faktury vydané: základ 11 666,20 Kč, DPH 2 333,80 Kč, celkem 14 000 Kč.  Tyto částky jsou zapsané na položce příslušného interního dokladu, je nutné dopsat předkontaci, např. 1Zpříjem. Tento rozpis najdeme i v nepeněžním deníku.

zůstatková cena přijaté faktury: ve výši 14 000 Kč. Tato částka je zapsaná na položce příslušného interního dokladu, je nutné dopsat předkontaci, např. 2Zvýdej. Tuto částku najdeme v nepeněžním deníku.

Při vzájemném zápočtu zůstatku přijaté faktury vstoupí celá hodnota již do základu daně.   

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím