Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Chyba #3024 Could not find file …. Nepodařilo se otevřít databázi firmy.

odpověď

Chyba #3024 značí, že soubor s účetní jednotkou se již v umístění nenachází nebo je nepřístupný.Potvrďte hlášení a použijte volbu DATABÁZE/OTEVŘÍT DATOVOU SLOŽKU - otevře se datová složka programu.
Dále otevřete složku Data a zkuste v ní najít soubor s názvem ve tvaru IČOFirmy_ROK.mdb (např. 12345678_2021.mdb), koncovka .mdb může být skrytá.

Pokud se soubor v umístění nenachází, bude nutné načíst účetní jednotku ze zálohy, postup je následující:
Pomocí volby ZÁZNAM/EDITACE/SMAZAT (Ctrl + Del) smažte nefunkční účetní jednotku.
V případě, že smazání neprovedete, dojde ke zdvojení záznamu v seznamu jednotek.

Poté pokračujte volbou DATABÁZE/OTEVŘÍT DATOVOU SLOŽKU - otevře se datová složka programu.
Dále otevřete složku Data a v ní složku Zálohy.
Případně použijte zálohu, kterou máte uloženou v nějakém vlastním umístění (flashdisk apod.).
Zde jsou uloženy zálohy účetních jednotek ve tvaru RRMMDD_ČAS_IČOFirmy_ROK_Informace.zip, např.: 210131_1152_12345678_2021_Záloha.zip.
Najděte nejnovější zálohu účetní jednotky se správným IČO a rokem.
Tento soubor si zkopírujte např. na plochu (tento krok není potřeba, pokud se do složky dostanete přímo z průvodce).

Poté se vraťte do POHODY a v seznamu účetních jednotek klikněte na prázdný řádek na konci seznamu nebo stiskněte klávesu Insert.
V průvodci zavedením účetní jednotky vyberte v "Sekci B" volbu "Převod jedné databáze" a pokračujte tlačítkem Další.
Pomocí tlačítka Procházet najděte soubor zálohy na ploše (nebo v jiné složce) a stiskněte tlačítko Otevřít a poté tlačítko Další.
Dojde k importu účetní jednotky ze zálohy.
Po importu průvodce dokončete.
Otevřete účetní jednotku a můžete pokračovat v práci.
Pokud byla do účetní jednotky vložena nějaká data v době po provedení zálohy, bude nutné je zapsat znovu.

Pro zobrazení postupu při načítání zálohy můžete také shlédnout videonávod:
Jak načíst zálohu účetní jednotky? (použijte 1. možnost)

Odebrání souboru může mít na svědomí antivirový program.
Antivir si převezme soubor s databází do tzv. Sandboxu a provede jeho analýzu.
Databáze je samozřejmě bez viru, ale určitá sekvence se může podobat definici některého viru a antivir to vyhodnotí jako potencionální riziko.
V případě, že se antiviru něco nezdá, soubor již nevrátí a tím pádem POHODA zahlásí chybu #3024.

Takto se mohou chovat i některé antispyware a jiné bezpečnostní programy.
Bude vhodné u těchto programů nastavit výjimky pro procesy Pohoda.exe a StwPh.exe.

Také mohlo dojít k pádu systému (výpadek proudu atp.) a tím pádem byl soubor ztracen, většinou je ale hlášena jiná chyba (#3011).

Jestliže nejde otevřít žádná jednotka, je možné, že byl Váš počítač napaden nějakým ransomwarem (kryptovirem).
V tom případě by ve složce Data (viz výše) byl za názvem souboru nějaký delší řetězec, většinou s kontaktem na tvůrce viru.

Při migraci POHODY na nový PC/Server může dojít k chybnému postupu, kdy po načtení systémové databáze nelze otevřít žádnou jednotku, více k tomuto případu naleznete ve FAQ:
Po přenosu POHODY na nový počítač nelze otevřít žádná účetní jednotka. Vždy se zobrazí chyba: #3024 Could not find file ... Proč?

V případě nejasností kontaktujte technickou podporu na telefonním čísle 567 117 711.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím