Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak funguje údržba databáze a proč ji používat?

odpověď

Program POHODA v základní řadě používá databázový formát MS Access, jehož struktura vyžaduje v některých případech údržbu databáze.
Údržbu je vhodné provádět i u řad POHODA SQL a POHODA E1, zajistíte tím bezproblémový běh programu.
Údržbu by měl uživatel provést vždy, když se v programu vyskytne během práce nějaké chybové hlášení, práce s databází je pomalá, dochází k pádům programu atd.
Bezchybný průběh údržby databáze zajišťuje uživateli, bezchybnost struktury dat, proto by měla být prováděna preventivně. Tím se vyloučí stav, kdy se v databázi delší dobu vyskytuje chyba, která nakonec vede k chybě při práci s programem, případně nemožnosti převodu databáze na novější verzi.

Údržbu provádějte vždy přímo na serveru (příp. terminálové ploše) nebo hlavním počítači, kde je plná instalace POHODA.

V účetní jednotce nesmí během údržby nikdo pracovat, jinak se údržba neprovede, to platí i pro přístupy mimo program POHODA (externí řešení, offline čtečky, eshop apod.).

Postup pro provedení údržby:
V agendě SOUBOR/ÚČETNÍ JEDNOTKY vyberte levým kliknutím databázi, na které chcete provést údržbu.
Pokud chcete provést údržbu více jednotek v jednom kroku, vyfiltrujte je.
Volbou DATABÁZE/SPRÁVA DATABÁZÍ spustíte Průvodce správou databází.
Na první straně v sekci Rozsah použijte volbu Pouze aktuální účetní jednotka, v případě hromadné údržby vyberte Všechny vybrané účetní jednotky.
V sekci Operace vyberte Údržba databáze a klikněte na tlačítko Další.

Na druhé straně lze určit, jaké operace se během údržby provedou:

 • Kompakt databáze defragmentuje tabulky a odebere rezervovaný prázdný prostor, databáze se tím zmenší a sníží se riziko poškození.
 • Převod databáze
  • S obnovou databáze vytvoří novou databázovou strukturu a následně ji naplní daty z původní databáze.
  • POHODA Komplet navíc obsahuje možnost Bez obnovy databáze. Takový převod vytvoří nejprve zálohu databáze, a následně doplní chybějící strukturu.Převod databáze je rychlejší, ale neodhalí případné chyby v databázi, je vhodné jej používat pouze u účetních jednotek, které jsou uzavřené datovou uzávěrkou.
 • Oprava integrity zkontroluje a případně opraví porušenou integritu databáze aktuální účetní jednotky.
  Jelikož dochází ke kontrole každého pohybu, což může být časově velice náročné, existují tři úrovně této operace.
  • Standardní oprava integrity bez přepočtu VNC zahrnuje aktualizaci polí Stav zásoby, Objednávky, Rezervace a Objednáno v agendě Zásoby a pole Dodáno v objednávkách.
   Opraví také konzistenci mezi pohyby a jejich zaúčtováním v případě vedení skladů metodou A.
   VNC u jednotlivých pohybů nebude přepočtena, u dané zásoby se pouze zobrazí hodnota VNC z posledního pohybu.
  • Standardní oprava integrity provede vše co předchozí volba a navíc přepočte vážené nákupní ceny zásob.
  • Úplná oprava integrity  provede standardní opravu integrity a navíc opravu integrity pohybů zásob: vytvoření chybějících pohybů a cen, odstranění duplicitních pohybů a aktualizaci chybných hodnot pohybů zásob.
   Opravené pohyby jsou v agendě označeny v poli X.
    
  Pokud je vybrána obnova databáze nebo oprava integrity, provede se nakonec opět Kompakt databáze.

Na třetí straně zkontrolujte seznam účetních jednotek a pomocí tlačítka Další spusťte údržbu.

Jestliže se převod databáze nezdaří, je zobrazen dialog, kde lze spustit Zotavení databáze, to se pokusí databázi opravit.

U poškozené databáze většinou vzniknou záznamy, které je nutné doplnit, log na konci údržby zobrazí názvy obnovených tabulek.

Log, který obsahuje výsledek údržby, lze i uložit nebo vytisknout.
Tlačítko Dokončit ukončí průvodce údržbou.

Postup naleznete také ve videonávodu:

Kdy, jak a proč provádět údržbu databáze?

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím