Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Uzavírání účetních knih > Vyúčtování operací souvisejících s účtováním skladových zásob

12.6 Vyúčtování operací souvisejících s účtováním skladových zásob

Způsob účtování A

Na konci roku provedete tyto kroky:

 • zaúčtování nevyfakturovaných dodávek a materiálu na cestě
  Tyto zvláštnosti vyplývají z toho, že ke dni účetní uzávěrky nemáte k dispozici k nákupu materiálu oba potřebné účetní doklady pro vyúčtování – fakturu a příjemku. Došlá faktura se zaúčtuje obvyklým způsobem 111/321, chybějící příjemku nahradíte vnitřním účetním dokladem, na základě kterého se převede částka faktury z účtu 111 – Pořízení materiálu na vrub účtu 119 – Materiál na cestě (119/111).
  Nevyfakturované dodávky vznikají, pokud odběratel obdržel dodávku materiálu do konce účetního období, avšak faktura nedošla tak, aby mohla být zaúčtována v tom samém účetním období. Na převzatou zásilku je vyhotovena příjemka a místo faktury dodavatele vyhotovíte vnitřní účetní doklad, kde vyúčtujete závazek na účet 389 – Dohadné účty pasivní (111/389).
 • sestavení a zaúčtování inventury
  Provedete inventuru skladových zásob a zjistíte skutečný stav. K inventuře můžete využít tiskovou sestavu Inventurní soupis z agendy Zásoby nebo přímo agendu Inventura z nabídky Sklady.

Způsob účtování B

Na konci roku provedete následující kroky:

 • zaúčtování nevyfakturovaných dodávek a materiálu na cestě
  Nevyfakturované dodávky materiálu koncem roku zaúčtujete na účty 501/389, materiál na cestě na účty 119/501 (k původnímu zaúčtování faktury v běžném roce 501/321).
 • převod počátečního stavu do spotřeby
  V agendě Interní doklady převedete počáteční stav materiálu do spotřeby na 501/112.
 • sestavení a zaúčtování inventury
  Provedete inventuru skladových zásob a zjistíte skutečný stav zásob. K inventuře můžete využít tiskovou sestavu Inventurní soupis z agendy Zásoby nebo přímo agendu Inventura z nabídky Sklady.
 • zaúčtování konečného stavu
  V agendě Interní doklady zaúčtujete konečný stav zásob materiálu, který jste při inventarizaci zjistili, na účty 112/501. Manka a škody do normy přirozených úbytků zaúčtujete na 501/112, manka a škody nad normu přirozených úbytků zaúčtujete na 549/112, inventurní přebytky na 112/648.