Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

12.5 Vyúčtování dohadných položek

Účetnictví musí pravdivě zobrazit stav majetku, závazků a pohledávek, proto musíte zaúčtovat i očekávané pohledávky nebo závazky (tzv. dohadné položky).

Mezi dohadné položky aktivní patří částky, které nelze vyúčtovat jako pohledávky, ale výnos z nich patří do běžného období, příp. je prokazatelnou protipoložkou k vyúčtovaným nákladům. Jedná se například o úroky z účtu, které nebyly v běžném období připsány na účet, případně o nárok na pojistnou náhradu od pojišťovny. Účtujete je na vrub účtu 388 a souvztažně na odpovídající výnosový účet. Například dohadnou položku na úroky zaúčtujete na účty 388/662, očekávanou náhradu škody na účty 388/648.

Dohadné položky pasivní jsou částky, které nelze ke konci účetního období zaúčtovat jako závazek, neboť není známa přesná částka, ale patří do nákladů tohoto období. Jedná se například o nevyfakturované dodávky zboží, náhrady mzdy za dosud nevybranou dovolenou, vyúčtování energií a podobně. Účtujete je ve prospěch účtu 389 a souvztažně na odpovídající nákladový účet nebo účet zásob.

Dohadné položky účtujete v agendě Interní doklady. Jakmile v příštím roce získáte potřebné doklady, vyrovnáte účty 388 a 389 tak, aby měly nulový zůstatek. Rozdíl mezi očekávanou a skutečnou částkou zaúčtujete proti odpovídajícím výnosovým či nákladovým účtům.

Příklad: Účetní jednotka očekává výnosový úrok z běžného účtu v částce cca 5 000 Kč, který jí však do konce roku 2022 na účet nebyl připsán. Zaúčtujte dvě varianty úroku připsaného na účet v roce 2023 – ve výši 5 100 Kč a 4 800 Kč.

Skutečná částka byla o 100 Kč vyšší.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
31. 12. 2022Interní dokladyOčekávaný úrok5 000388662
15. 1. 2023BankaPřipsaný úrok5 100221388
15. 1. 2023Interní dokladyZrušení zůstatku dohadné položky100388662

Skutečná částka byla o 200 Kč nižší.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
31. 12. 2022Interní dokladyOčekávaný úrok5 000388662
15. 1. 2023BankaPřipsaný úrok4 800221388
15. 1. 2023Interní dokladyZrušení zůstatku dohadné položky200662388