Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Uzavírání účetních knih

12. Uzavírání účetních knih

 1. Kontrola úplnosti a správnosti účetnictví
 2. Inventarizace majetku a závazků
 3. Časové rozlišení nákladů a výnosů
 4. Účtování kurzových rozdílů při závěrce
 5. Vyúčtování dohadných položek
 6. Vyúčtování operací souvisejících s účtováním skladových zásob
 7. Výpočet a zaúčtování daně z příjmů
 8. Uzavření účetních knih
 9. Finanční výkazy
 10. Datová uzávěrka

Každá firma sestavuje řádnou účetní závěrku k poslednímu dni účetního období. Uzávěrka musí poskytnout věrný a pravdivý obraz o firmě a jejím hospodaření v daném účetním období. Bližší informace získáte v následujících kapitolách.

V případě, že ještě nemáte uzavřený účetní rok a už potřebujete zadávat doklady v novém účetním období, využijete povel Účtování na přelomu období… z nabídky Účetnictví/Uzávěrka.

Účtování na přelomu účetních období

Před zpracováním účetní uzávěrky musíte zaúčtovat všechny případy, které s účetním obdobím věcně a časově souvisí. K tomu slouží účetní uzávěrka, kterou je možné rozdělit zhruba do tří oblastí:

 • Kontrola úplnosti a správnosti účetnictví,
 • Inventarizace majetku a závazků,
 • Uzavírání účetních knih.