Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

6. Majetek

  1. Pořízení dlouhodobého majetku
  2. Zařazení do užívání
  3. Odpisování dlouhodobého majetku
  4. Změna ceny dlouhodobého majetku
  5. Vyřazování dlouhodobého majetku
  6. Soubor movitých věcí
  7. Drobný majetek
  8. Účtování leasingu

Dlouhodobý majetek je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč u hmotného majetku. Pro dlouhodobý nehmotný majetek stanovuje zákon o daních z příjmů hranici vstupní ceny vyšší než 60 000 Kč a dobu použitelnosti delší než jeden rok. Pro jednotlivé druhy dlouhodobého majetku dále určuje dobu odpisování. Program POHODA příslušnou dobu odpisů nastaví automaticky po výběru způsobu odpisu u typu majetku NM.