Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma

6. Majetek

  1. Pořízení dlouhodobého majetku
  2. Zařazení do užívání
  3. Odpisování dlouhodobého majetku
  4. Změna ceny dlouhodobého majetku
  5. Vyřazování dlouhodobého majetku
  6. Soubor movitých věcí
  7. Drobný majetek
  8. Účtování leasingu

Dlouhodobý (dříve investiční) majetek je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč u hmotného majetku. Nehmotný majetek nebyl od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 v zákoně o dani z příjmů definován. Odpisoval se v souladu s účetními předpisy a účetní odpisy byly i odpisy daňovými. Od 1. 1. 2004 zákon o daních z příjmů stanovuje pro dlouhodobý nehmotný majetek hranici vstupní ceny vyšší než 60 000 Kč a dobu použitelnosti delší než jeden rok. Pro jednotlivé druhy dlouhodobého majetku dále určuje dobu odpisování. Program POHODA příslušnou dobu odpisů nastaví automaticky po výběru způsobu odpisu u typu majetku NM.