Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Úvod > Systémové požadavky

1.7 Systémové požadavky

Než začnete instalovat, ujistěte se, zda je vaše technické vybavení pro nasazení programu POHODA dostačující. Pokud budete s programem pracovat na jednom počítači, postačí vám běžné vybavení. Chcete-li program využívat v síťové verzi na více počítačích, doporučujeme kvalitnější vybavení. Aktualizovaná hardwarová a softwarová doporučení pro aktuální verzi programu POHODA najdete také na www.stormware.cz/systemove-pozadavky.

Obecné požadavky a doporučení

Pro účely údržby a defragmentace doporučujeme na všech serverech a pracovních stanicích udržovat volné místo o velikosti 25 % kapacity pevného disku. Splnění tohoto systémového požadavku dává spolu se splněním doporučení popsaných dále základní předpoklad pro bezproblémovou instalaci a používání programů STORMWARE Office.

Při instalaci aplikací STORMWARE Office na jiné než české prostředí může v databázi dojít k deformaci českých znaků. Pokud nemáte ve svém operačním systému české prostředí, doporučujeme doinstalovat tzv. MUI Pack (Multilingual User Interface Pack) určený pro váš operační systém.

V operačním systému Windows je třeba mít v ovládacích panelech nastaven jazyk: Čeština (Česko). Dále je nutné vybrat jazyk pro programy nepodporující sadu Unicode: Čeština (Česko).

Před instalací produktů STORMWARE Office doporučujeme aktualizovat operační systém na nejnovější verzi Service Pack (SP) pro daný typ Windows.

Systémové požadavky uvedené v následující tabulce představují minimální parametry pracovních stanic jednotlivých uživatelů programů STORMWARE Office. Minimální parametry serveru file-serverových (síťových) verzí/řad programů STORMWARE Office najdete na www.stormware.cz/systemove-pozadavky.

Operační systém: Windows 11, Windows 10, Windows 8/8.1 CZ a Windows 7 SP1 CZ.

Procesor: Intel Core 2 Duo 2 GHz.

Paměť: 4 GB

Pevný disk: 2 x SATAII, 7200 ot./min.

UPS: Počítač napájejte nejlépe ze záložního zdroje UPS, zabráníte tak ztrátě dat nebo porušení databází při výpadku proudu.

Tiskárna: Laserová tiskárna a pro rychlý tisk paragonů pokladní tiskárna.

Volitelné doplňky: Ke svému počítači můžete připojit celou řadu zařízení, která jsou podporována ekonomickým systémem POHODA, např. čtečku čárových kódů, pokladní displej, pokladní zásuvku, registrační pokladnu nebo elektronickou váhu. Bližší informace získáte na www.stormware.cz/pohoda/hw.aspx.

Další systémová doporučení pro síťové verze

Síťové verze POHODA s označením NET umožňují pracovat s daty umístěnými na serveru až ze 3 stanic (v případě síťové verze NET3), resp. až 5 stanic (v případě síťové verze NET5) propojených do sítě. Pro každý další počítač, na kterém potřebujete síťovou verzi používat, jsou určeny přídavné síťové licence CAL.

POHODA využívá file-server technologii postavenou na databázovém stroji MS Jet, podobně jako známý kancelářský produkt Microsoft Access. U řadách POHODA SQL a POHODA E1 je použita technologie klient-server a databázové prostředí Microsoft SQL Server. Díky tomu dochází k výraznému zvýšení výkonu a bezpečnosti celé aplikace. Uživatelům je také umožněno bezproblémově a souběžně zpracovávat velké množství dat, aniž by docházelo k jakémukoliv zpomalení systému.

Každá aplikace vyžaduje pro svůj provoz technickou infrastrukturu (server, klientské počítače, síťové prvky a operační systémy) s parametry odpovídajícími zejména zatížení aplikace v plném provozu. Při síťové práci se po síti přenášejí značné objemy dat a na celkový výkon systému POHODA tak má rozhodující vliv optimální dimenzování všech prvků infrastruktury a jejich vyvážené sestavení.

Doplňující obecné požadavky pro provoz síťových verzí programu POHODA najdete na www.stormware.cz/systemove-pozadavky/.

Specifikace konkrétních postupů pro hardware jednotlivých výrobců a šířka vyráběných typů výrazně přesahují obsahový rámec této uživatelské příručky. Korektnost provedených zásahů a technická preciznost jsou předpokladem správného fungování a očekávaných výsledků. Proto vám doporučujeme, abyste nasazení síťové verze svěřili kvalifikovaným odborníkům.

V případě zájmu o tyto služby jsme připraveni vám vyhovět. Naši specialisté vás navštíví a poskytnou servisní služby typu instalace nebo nastavení systému, individuál­ně vás zaškolí nebo provedou servisní zásah podle potřeby. Podrobné informace naleznete na www.stormware.cz/sluzby.