Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Úvod > Jak používat tuto příručku

1.6 Jak používat tuto příručku

Příručka uživatele je jednou ze součástí kompletní dokumentace k ekonomickému systému POHODA.

Příručka uživatele není tištěnou verzí elektronické dokumentace. Oba typy dokumentace mají rozdílný rozsah a určení. Příručka neobsahuje podrobný popis některých okrajových funkcí, jejichž popis naleznete v nápovědě, a až na výjimky neobsahuje podrobný popis jednotlivých polí přístupných v programu po stisknutí klávesové zkratky CTRL+F1.

Zatímco nápověda v programu je aktualizována průběžně několikrát ročně, nová vydání tištěné příručky jsou k dispozici v delších časových intervalech. V některých případech se proto v příručce odkazujeme na aktuální informace uvedené v nápovědě programu nebo na internetu. (V úvodu příručky si můžete přečíst, ke které verzi ekonomicko-informačního systému POHODA byla příručka uživatele aktualizována.)

Orientace v příručce

Kapitola, kterou právě čtete, obsahuje základní informace o produktu a jeho instalaci. Kapitola Základní dovednosti shrnuje ovládání programu POHODA a nejčastěji používané funkce a postupy. Kapitola Nastavení provádí krok za krokem založením účetní jednotky a popisuje nastavení systému. Další kapitoly se už konkrétně věnují jednotlivým funkčním celkům a popisují příslušné agendy a funkce programu.

Orientaci v příručce usnadňují symboly uváděné na okrajích stránek:

Tip pro urychlení práce nebo usnadnění orientace.
Dodatečné upřesňující informace nad rámec hloubky a podrobnosti běžného textu.
Text se týká pouze daňové evidence.
Text se týká pouze účetnictví.
Text se týká pouze síťových verzí programu a přídavných síťových licencí.
Text se týká pouze řady POHODA SQL.
Text se týká pouze řady POHODA E1.
Popis konkrétní agendy.
Popis konkrétního povelu.
Popis konkrétní tabulky.
Popis konkrétního formuláře.
Popis tiskových sestav agendy.

V závěru příručky je rejstřík s abecedním seznamem pojmů.