Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

2.3 Záložka Synchronizace

Záložka Synchronizace nabízí nastavení podle zvoleného typu komunikace s programem POHODA nebo napojení na aplikaci mPOHODA.

Přenos datových balíčků


003_nastaveni_sync_balicky.png


Pro větší bezpečnost dat je umožněno balíček s daty zabezpečit heslem. Nastavení se provede i automaticky, pokud je balíček zabezpečen již na straně programu POHODA. Heslo můžete kdykoliv změnit, ovšem bude následně vyžadováno při načtení dat v obou aplikacích, jelikož heslo nebude shodné s nastavením.


mK_Balicek_Dialog_Zabezpeceni_heslem.png

Volbou Automaticky smazat synchronizované doklady a synchronizované doklady s varováním dochází po každé synchronizaci dat k odstranění úspěšně synchronizovaných dokladů a dokladů synchronizovaných s varováním do programu POHODA dle nastavené hodnoty. Aby k takové operaci docházelo, je zapotřebí načíst do aplikace mKasa takzvaný Response balíček, který potvrdí úspěšný přenos.


Rozmezí je nastaveno od 0 do 999 dní, po které můžete uchovávat doklady v aplikaci. Vyžadujete-li, aby po úspěšném přenosu docházelo k odstranění všech dokladů, nastavte hodnotu 0 dní.

Synchronizace přes mServer


Chcete-li vytvořené doklady neprodleně po jejich zaplacení přenést prostřednictvím mServeru do programu POHODA, aktivujte volbu Doklady odesílat ihned.


Nastavení napojení na POHODA mServer se převezme z údajů zadaných při založení jednotky. V případě, že nebude možné synchronizovat data mezi aplikací mKasa a programem POHODA, ověřte vždy, zda je mServer spuštěn, a zároveň zkontrolujte uvedená nastavení. Nejčastější příčinou komplikací přenosu dat bývá vypnutý mServer či změna přístupového zabezpečení do programu POHODA.


Volbou Automaticky smazat synchronizované doklady a synchronizované doklady s varováním dochází po každé synchronizaci dat k odstranění úspěšně synchronizovaných dokladů a synchronizovaných dokladů s varováním do programu POHODA dle nastavené hodnoty. Rozmezí je nastaveno od 0 do 999 dní, po které můžete uchovávat doklady v aplikaci. Vyžadujete-li, aby po úspěšném přenosu docházelo k odstranění všech dokladů, nastavte hodnotu 0 dní.

Nevztahuje se na doklady, které byly přenesené do programu POHODA s varovánímnesynchronizované.

Na zařízeních se systémem iOS lze volbou Exportovat do cloudu ovlivnit uložení datových balíčků a dokladů ve formátu .xml buď do cloudu, nebo do interního úložiště zařízení.004_nastaveni_sync_mServer.png

Napojení na mPOHODA


005_2.4._Synchronizace-Mpohoda.png


V případě napojení na webové rozhraní aplikace mPOHODA slouží mKasa pouze pro jednoho uživatele k synchronizaci dat s jednou firmou. Uživatele, pod kterým byla provedena synchronizace, je možné zhlédnout na záložce Synchronizace.

Změnit uživatele po založení firmy není možné. Je však možné přepnout účetní jednotku, která je zavedena pod jiným uživatelem. Taková jednotka se zobrazí v seznamu účetních jednotek pro přepnutí, kde je vidět také jméno uživatele. Pokud potřebujete účetní jednotku odstranit z aplikace mKasa včetně všech nastavení, zvolte povel Smazat účetní jendotku v Nastavení/Synchronizace.

Potřebujete-li, bez ohledu na zvolený způsob komunikace, vymazat všechny údaje o firmě v aplikaci nebo změnit způsob synchronizace dat, zvolte povel Smazat účetní jednotku. Systém vás následně přesměruje na inicializační stránku pro založení nové firmy. Před smazáním dat se kontroluje existence odložených prodejek a zda všechny vytvořené doklady již byly synchronizovány do programu POHODA či přeneseny do aplikace mPOHODA.

Při zvolení povelu Smazat účetní jednotku dojde k odstranění všech nastavení a doposud vytvořených dokladů v aplikaci mKasa pro konkrétní firmu.