Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Získejte k nákupu nového účetního software 60 minut s lektorem zdarma

2.4 Záložka Synchronizace

Záložka Synchronizace nabízí nastavení podle zvoleného typu komunikace s programem POHODA nebo napojení na aplikaci mPOHODA.

Přenos datových balíčků


mK_Nastaveni_Balicky.png


Pro větší bezpečnost dat je umožněno balíček s daty zabezpečit heslem. Nastavení se provede i automaticky, pokud je balíček zabezpečen již na straně programu POHODA. Heslo můžete kdykoliv změnit, ovšem bude následně vyžadováno při načtení dat v obou aplikacích, jelikož heslo nebude shodné s nastavením.


mK_Balicek_Dialog_Zabezpeceni_heslem.png

Volbou Automaticky smazat synchr. prodejky dochází po každé synchronizaci dat k odstranění úspěšně synchronizovaných dokladů do programu POHODA dle nastavené hodnoty. Aby k takové operaci docházelo, je zapotřebí načíst do aplikace mKasa takzvaný Response balíček, který potvrdí úspěšný přenos.


Rozmezí je nastaveno od 0 do 999 dní, po které můžete uchovávat prodejky v aplikaci. Vyžadujete-li, aby po úspěšném přenosu docházelo k odstranění všech dokladů, nastavte hodnotu 0 dní.

Synchronizace přes mServer


Chcete-li vytvořenou prodejku neprodleně po jejím zaplacení přenést prostřednictvím mServeru do programu POHODA, aktivujte volbu Prodejky odesílat ihned.


Nastavení napojení na POHODA mServer se převezme z údajů zadaných při založení jednotky. V případě, že nebude možné synchronizovat data mezi aplikací mKasa a programem POHODA, ověřte vždy, zda je mServer spuštěn, a zároveň zkontrolujte uvedená nastavení. Nejčastější příčinou komplikací přenosu dat bývá vypnutý mServer či změna přistupového zabezpečení do programu POHODA.


Volbou Automaticky smazat synchr. prodejky dochází po každé synchronizaci dat k odstranění úspěšně synchronizovaných dokladů do programu POHODA dle nastavené hodnoty. Rozmezí je nastaveno od 0 do 999 dní, po které můžete uchovávat prodejky v aplikaci. Vyžadujete-li, aby po úspěšném přenosu docházelo k odstranění všech dokladů, nastavte hodnotu 0 dní.

Nevztahuje se na prodejky, které byly přenesené do programu POHODA s varováním a nesynchronizované.

Na zařízeních se systémem iOS lze volbou Exportovat do cloudu ovlivnit uložení datových balíčků a prodejek ve formátu .xml buď do cloudu, nebo do interního úložiště zařízení.mK_Nastaveni_mServer_2.png

Napojení na mPOHODA


mK_Nastaveni_mPOHODA.png


V případě napojení na webové rozhraní aplikace mPOHODA slouží mKasa pouze pro jednoho uživatele k synchronizaci dat s jednou firmou. Uživatele, pod kterým byla provedena synchronizace, je možné zhlédnout na záložce Synchronizace.

Změnit uživatele po založení firmy není možné. Je zapotřebí provést odstranění všech dat a založit jednotku znovu. Takovou operaci lze uskutečnit přímo pomocí aplikace mKasa povelem Smazat data aplikace.

Potřebujete-li, bez ohledu na zvolený způsob komunikace, vymazat všechny údaje v aplikaci nebo změnit způsob synchronizace dat, zvolte povel Smazat data aplikace. Systém vás následně přesměruje na inicializační stránku pro založení nové firmy. Před smazáním dat se kontroluje existence odložených prodejek a zda všechny vytvořené prodejky již byly synchronizovány do programu POHODA či přeneseny do aplikace mPOHODA.

Při zvolení povelu Smazat data aplikace dojde k odstranění všech nastavení a doposud vytvořených dokladů v aplikaci.