Odemkněte potenciál systému POHODA

2.5 Záložka Zálohování

Nastavení zálohování slouží pro individuální nastavení vytváření kopií dat zpracovávaných aplikací mKasa. Vytvořené zálohy je možné následně sdílet a zároveň zpětně obnovit na stejném nebo jiném zařízení. Záložka Zálohování je k dispozici pouze v případě synchronizace s programem POHODA. V případě napojení na webové rozhraní aplikace mPOHODA dochází k zálohování dokladů přenosem na server mPOHODA.

mK_Nastaveni_Zalohovani.png

V operačním systému Android je možné v poli Umístění záloh cestu pro vytváření záloh měnit dle potřeby. Jako výchozí cesta pro zálohy je nastavena /Download/Zalohy. Zálohu dat aplikace mKasa můžete po vytvoření také sdílet na síťové úložiště (cloud) či odeslat e-mailem.


Před synchronizací dat dochází automaticky k vytvoření zálohy. Nechcete-li, aby byla synchronizace pozdržena vytvářením záloh, funkci Zálohovat před synchronizací vypněte.


Počet vytvořených záloh omezíte nastavením maximálního počtu souborů v umístění. Tím docílíte automatického odmazávání záložních souborů do maximální nastavené hodnoty v poli Max. počet záloh v rozmezí 1–999.


Nezapomeňte, že záloha dat obsahuje citlivé informace, a proto ji zabezpečte heslem, s čímž vám pomůže aktivace volby Zabezpečení zálohy heslem. Poté budou veškeré vytvořené zálohy dat zabezpečeny heslem zadaným v poli Heslo. To bude vyžadováno v případě opětovného načtení dat do aplikace mKasa nebo při pokusu o neoprávněný přístup k záloze pomocí jiné aplikace.

V agendě Zálohování následně ověřte nastavené předvolby provedením ruční zálohy a její následné obnovy.