Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

10.2 Záložka Platební terminál

Platební terminál je zařízení, které můžete využít pro úhradu platby pomocí platební karty v agendě Kasa. Pro automatické odeslání částky na platební terminál je zapotřebí provést prvotní nastavení v programu POHODA a následně nastavit platební terminál v agendě Hardware v alikaci mKasa. Úhrady provedené pomocí platební karty lze dále párovat a likvidovat v programu POHODA pomocí výpisu (avíza) od provozující banky.

Podporované typy platebních terminálů aplikací mKASA

 
Banka Podporovaný platební terminál Název služby avíz pro načtení
do programu POHODA
Formát avíza
ČSOB

Ingenico iCT220 a Ingenico iWL220

ČSOB Avíza

txt (koncovka je číslo)

Komerční banka

Ingenico 5100, Ingenico ICT 220, YOMANI

KB Avíza

pko

Různé

Sunmi (protokol Nexo)

B-payment avíza (Borgun)

xml

Nastavení platebního terminálu

Jako u většiny jiných funkcí i pro používání platebního terminálu je nutné nejdříve provést nastavení v programu POHODA:

 • Přiřazení platebního terminálu
  K bankovnímu účtu nastavte ve stejnojmenné agendě platební terminál Ingenico ČSOB.
 • Propojení mezi formou úhrady a bankovním účtem
  V agendě Globální nastavení/Sklady/Prodejky tlačítkem Nastavení otevřete Zaúčtování forem úhrad. Zde v poli Forma úhrady zvolte úhradu typu platební karta, které přiřadíte bankovní účet, a v poli Zaúčtování vyberte Ostatní pohledávky. Chcete-li, aby docházelo k odeslání částky na platební terminál pouze na daném zařízení, vyberte v poli Středisko konkrétní středisko přiřazené mKase.
 • Přířazení formy úhrady pro mKasu
  V agendě Nastavení/Kasy/Kasy ověřte, zda je u příslušné mKasy v sekci Formy úhrad daná forma povolena.
 • Přenesení nastavení z programu POHODA
  Synchronizujte data s aplikací mKasa, aby došlo k přenosu nastavení.

Nejprve připojte platební terminál Ingenico do stejné lokální sítě jako zařízení s aplikací mKasa, terminál iCT220 pomocí LAN kabelu, iWL220 pomocí Wifi sítě. Na cestách můžete na zařízení s mKasou spustit Wifi hotspot a připojit k němu terminál iWL220.

 

V agendě Hardware na záložce Platební terminál zapněte používání platebního terminálu a vyplňte potřebná pole. V poli Platební terminál vyberte typ platebního terminálu. Nabídka dalších typů terminálů se bude postupně rozšiřovat. Terminal ID je číslo přidělené poskytovatelem platebního terminálu. Dále vyplňte IP adresu platebního terminálu a Port, v případě individuálního nastavení port změňte, jinak jej ponechte ve výchozím nastavení.

 

Pokud je aktivní volba Potvrzení platby, zobrazí se v agendě Kasa při platbě platební kartou dialogové okno, prostřednictvím kterého potvrdíte odeslání úhrady na platební terminál.

Správné nastavení propojení aplikace s platebním terminálem je možné předem ověřit pomocí tlačítka Test připojení.

Pokud test připojení s terminálem proběhl úspěšně, můžete přejít do agendy Kasa a začít s prodejem.


Pomocí tlačítka Export transakčního logu dojde k exportu dat z platebního terminálu ve formátu txt.

Úhrada prodejky platebním terminálem

V případě, že máte vše správně nastaveno a použijete-li při úhradě prodejky formu úhrady typu Platební karta, dojde k aktivaci platebního terminálu a k výzvě k vložení platební karty. Pokud jste v agendě Hardware zatrhli volbu Potvrzení platby, zobrazí se ještě dialogové okno s informací o odesílané částce na platební terminál.

Proběhne-li komunikace úspěšně, prodejka je uložena a označena příznakem uhrazení přes platební terminál. Zároveň je vygenerován variabilní symbol, pomocí kterého dochází k spárování platby v programu POHODA. Po dokončení prodeje zobrazíte podrobné informace o úhradě na detailu dokladu v agendě Doklady, na záložce Úhrady.

 

Jestliže komunikace neproběhne korektně, dojde k navrácení zpět na stránku Platba, kde můžete platbu opakovat, změnit formu úhrady nebo prodejku zrušit.

 

Údaje z platebního terminálu lze zadat k prodejce i manuálně. A to buď přímo na stránce Platba nebo v agendě Doklady na detailu dokladu na záložce Úhrady. Otevřením detailu úhrady se po aktivaci volby Platební terminál zobrazí dialogové okno, ve kterém zadejte datum transakce, číslo obchodníka z účtenky a poslední čtyři číslice platební karty.


Informace o odeslání prodejky na platební terminál se synchronizací dat přenesou i do programu POHODA, kde jsou uvedeny na záložce Úhrady u příslušné prodejky.

mK_Historie_Detail_uhrady.png