10.2 Záložka Platební terminál

Platební terminál je zařízení, které můžete využít pro úhradu platby pomocí platební karty v agendě Kasa. Pro automatické odeslání částky na platební terminál je zapotřebí provést prvotní nastavení v programu POHODA a následně nastavit platební terminál v agendě Hardware v alikaci mKasa. Úhrady provedené pomocí platební karty lze dále párovat a likvidovat v programu POHODA pomocí výpisu (avíza) od provozující banky.

Podporované typy platebních terminálů aplikací mKasa

BankaPodporovaný platební terminálNázev služby avíz pro načtení
do programu POHODA
Formát avíza
ČSOB

Ingenico iCT220 a Ingenico iWL220

ČSOB Avíza

txt (koncovka je číslo)

Komerční banka

Ingenico 5100, Ingenico ICT 220, YOMANI

KB Avíza

pko

Různé

Sunmi (protokol Nexo)

B-payment avíza (Borgun)

xml

Unicredit bank

Ingenico iCT220 a Verifone Optimum

UniCredit Avíza

csv

Nastavení platebního terminálu

Jako u většiny jiných funkcí i pro používání platebního terminálu je nutné nejdříve provést nastavení v programu POHODA:

 • Přiřazení platebního terminálu
  bankovnímu účtu nastavte ve stejnojmenné agendě platební terminál Ingenico ČSOB.
 • Propojení mezi formou úhrady a bankovním účtem
  V agendě Globální nastavení/Sklady/Prodejky tlačítkem Nastavení otevřete Zaúčtování forem úhrad. Zde v poli Forma úhrady zvolte úhradu typu platební karta, které přiřadíte bankovní účet, a v poli Zaúčtování vyberte Ostatní pohledávky. Chcete-li, aby docházelo k odeslání částky na platební terminál pouze na daném zařízení, vyberte v poli Středisko konkrétní středisko přiřazené mKase.
 • Přiřazení formy úhrady pro mKasu
  V agendě Nastavení/Kasy/Kasy ověřte, zda je u příslušné mKasy v sekci Formy úhrad daná forma povolena.
 • Přenesení nastavení z programu POHODA
  Synchronizujte data s aplikací mKasa, aby došlo k přenosu nastavení.

Nejprve připojte platební terminál Ingenico do stejné lokální sítě jako zařízení s aplikací mKasa, terminál iCT220 pomocí LAN kabelu, iWL220 pomocí Wifi sítě. Na cestách můžete na zařízení s mKasou spustit Wifi hotspot a připojit k němu terminál iWL220.

V agendě Hardware na záložce Platební terminál zapněte používání platebního terminálu a vyplňte potřebná pole. V poli Platební terminál vyberte typ platebního terminálu. Nabídka dalších typů terminálů se bude postupně rozšiřovat. Terminal ID je číslo přidělené poskytovatelem platebního terminálu. Dále vyplňte IP adresu platebního terminálu a Port, v případě individuálního nastavení port změňte, jinak jej ponechte ve výchozím nastavení.

Pokud je aktivní volba Potvrzení platby, zobrazí se v agendě Kasa při platbě platební kartou dialogové okno, prostřednictvím kterého potvrdíte odeslání úhrady na platební terminál.

Správné nastavení propojení aplikace s platebním terminálem je možné předem ověřit pomocí tlačítka Test připojení.

Pokud test připojení s terminálem proběhl úspěšně, můžete přejít do agendy Kasa a začít s prodejem.


Pomocí tlačítka Export transakčního logu dojde k exportu dat z platebního terminálu ve formátu txt.

Úhrada prodejky platebním terminálem

V případě, že máte vše správně nastaveno a použijete-li při úhradě prodejky formu úhrady typu Platební karta, dojde k aktivaci platebního terminálu a k výzvě k vložení platební karty. Pokud jste v agendě Hardware zatrhli volbu Potvrzení platby, zobrazí se ještě dialogové okno s informací o odesílané částce na platební terminál.

Proběhne-li komunikace úspěšně, doklad typu Prodejka je uložen a označen příznakem uhrazení přes platební terminál. Zároveň je vygenerován variabilní symbol, pomocí kterého dochází k spárování platby v programu POHODA. Po dokončení prodeje zobrazíte podrobné informace o úhradě na detailu dokladu v agendě Doklady, na záložce Úhrady.

Jestliže komunikace neproběhne korektně, dojde k navrácení zpět na stránku Platba, kde můžete platbu opakovat, změnit formu úhrady nebo prodejku zrušit.

Údaje z platebního terminálu lze zadat k dokladu typu Prodejka i manuálně. A to buď přímo na stránce Platba nebo v agendě Doklady na detailu dokladu na záložce Úhrady. Otevřením detailu úhrady se po aktivaci volby Platební terminál zobrazí stránka, na které zadejte datum transakce, číslo obchodníka z účtenky a poslední čtyři číslice platební karty.


Informace o odeslání dokladu typu Prodejka na platební terminál se synchronizací dat přenesou i do programu POHODA, kde jsou uvedeny na záložce Úhrady u příslušné prodejky.

10.2_001_platterminalrucne.png