Přechod ze starého účetního programu na nový, pohodový je snadný a pomůžeme vám s ním.

8. Doklady

V agendě Doklady je k dispozici seznam všech vystavených prodejek a výdejek formou záložek.

U jednotlivých záznamů lze zhlédnout informace o čísle dokladu, datu vystavení, celkové částce i stavu synchronizace s programem POHODA či aplikací mPOHODA a o stavu odeslání elektronické evidence tržeb u prodejek na server Finanční správy.

 1. Filtr záznamů
02_doklady.png

Stavy EET


mK_EET_Odeslano.png Doklad byl úspěšně odeslán se server elektronické evidence tržeb.


mK_EET_Odeslano_s_varovanim.png Doklad byl odeslán na server elektronické evidence tržeb s varováním. Informace o varování je možné zhlédnout na detailu prodejky na záložce EET.


mK_EET_Ceka_na_odeslani.png Doklad čeká na odeslání na server elektronické evidence tržeb, používá se v případě práce ve zjednodušeném režimu EET, nebo pokud se nepodařilo doklad ihned odeslat.


mK_EET_Chyba.png Doklad se nepodařilo odeslat na server elektronické evidence tržeb, nebo byl odmítnut s chybou. Podrobné informace o chybě při odeslání EET jsou u detailu prodejky, na záložce EET.


mK_EET_Nebude_se_odesilat.png Doklad nevstupuje do EET nebo byl ručně nastaven příznak nebude se odesílat.

Zvolením povelu Odeslat tržby v menu mK_Historie_Menu_Ikona.png agendy Doklady dojde k hromadnému odeslání dosud neevidovaných tržeb na server Finanční správy. Povelem Zaúčtovat tržby z menu mK_Historie_Menu_Ikona.png, který je dostupný pouze v případě synchronizace s programem POHODA, můžete provést zaúčtování prodejek.
Pro rychlejší vyhledávání požadované prodejky využijte vyhledávací panel.

Stavy synchronizace

mK_Synchronizovano.png Doklad byl úspěšně importován do programu POHODA.

mK_Synchronizovano_s_varovanim.png Doklad byl importován do programu POHODA, ovšem s varováním, které je popsáno na detailu dokladu.

mK_Synchronizovano_bez_potvrzeni.png Doklad byl exportován z aplikace mKasa, ale doposud nebyla zpět importována informace o výsledku synchronizace s programem POHODA. Tento stav je označován jako Synchronizace bez potvrzení.

mK_Nesynchronizovano.png Doklad nebyl synchronizován s programem POHODA, případně již byl pokus o synchronizaci, který skončil s chybou. Podrobnosti o stavu synchronizace zjistíte na detailu prodejky na záložce Synchronizace.

Detail

Zobrazí se podrobné informace o dokladu. Na detailu dokladu jsou uvedeny kompletní informace související s vybraným dokladem.

 • Záložka Hlavička

  Na záložce Hlavička se zobrazuje název dokladu (Prodejka/Výdejka), údaje o datu vystavení dokladu, pořadovém čísle, formě úhrady, odběrateli, připsané poznámce a případném důvodu předchozího odložení prodejky.

 • Záložka Položky

  Na záložce Položky je uveden přehled položek dokladu. V zápatí je uveden jejich celkový součet. Kliknutím na položku se zobrazí detailní údaje o vybrané položce. Stisknutím tlačítka Zavřít dojde k návratu na seznam položek dokladu.

 • Záložka Úhrady (pouze na dokladu typu Prodejka)

  Na záložce Úhrady naleznete kompletní přehled o úhradě dokladu neboli podrobné informace o použitých formách úhrady včetně přijaté a vrácené částky přepočtené na Kč.

 • Záložka EET (pouze na dokladu typu Prodejka)

  Na záložce EET je uveden stav odeslání tržby na EET, datum a čas vzniku tržby a jejího odeslání správci daně, datum a čas přijetí odpovědi ze serveru správce daně a kódy FIK, BKP a PKP. V případě, že bylo odeslání neúspěšné, není získán FIK kód a na záložce EET je vypsána chyba, ke které během odesílání tržby došlo. Záložka dále nabízí kompletní rekapitulaci DPH zvolené prodejky.

 • Záložka DPH

  Na záložce DPH je možné vidět celkovou rekapitulaci DPH v Kč včetně rozpisu DPH.

 • Záložka Synchronizace

  Na záložce Synchronizace je uveden stav synchronizace. Pokud byl záznam již synchronizován, je zde také datum importu dokladu do programu POHODA. V případě neúspěšné synchronizace je uveden popis chyby v poli Poznámka, ke které během synchronizace došlo.


008_002_detailProdejka.png

Možnosti záznamu

Kliknutím na tři tečky u konkrétního dokladu, je možné vyvolat Možnosti s nabídkou povelů.

Smazat

Povel vyvolá požadavek ke smazání vybraného dokladu. V případě synchronizace s programem POHODA, je nutné být v režimu administrace nebo mít povolenou funkci Mazání záznamů. V případě komunikace prostřednictvím aplikace mPOHODA nelze mazat doklady odeslané na EET.
 

Refundovat

Tímto povelem dojde k otevření stránky Refundace, kde je možné určit, jaké položky budou z prodejky refundovány. Povel se také nachází přímo na detailu dokladu typu Prodejka.
Zvolením povelu Smazat vše v menu mK_Historie_Menu_Ikona.png agendy Doklady dojde k hromadnému odstranění všech záznamů v agendě.

Odeslat na EET

Dojde k odeslání vybrané prodejky na EET. Povel je dostupný pouze u prodejek, které mají stav EET Zjednodušeně mK_EET_Ceka_na_odeslani.png, Nepodařilo se odeslat, resp. Nepodařilo se sestavit požadavek mK_EET_Chyba.png. Povel se nachází také v menu na detailu prodejky.
Povel se v menu Možnosti zobrazuje pouze tehdy, pokud je v agendě Nastavení aktivní odesílání tržeb na EET.

Náhled tisku

Povel provede náhled dokladu dle přednastavené výchozí tiskárny v agendě Hardware ve formátu A4 nebo Paragon.

Tisk

Provede se tisk dokladu na výchozí tiskárnu vybranou v agendě Hardware. Povel se nachází také v menu mK_Historie_Menu_Ikona.png na detailu dokladu.

PDF

Povel vygeneruje doklad do souboru PDF v přednastaveném formátu A4 nebo Paragon.

Uložit do XML

Dojde k uložení dokladu do souboru .xml. Po úspěšném exportu dokladu do XML je možné v dialogovém okně soubor sdílet.
Záznamy v agendě Doklady ze záložek Prodejky a Výdejky je možné exportovat do XML i hromadně, a to z pravého menu mK_Historie_Menu_Ikona.png povelem Uložit vše do XML. Funkce je přizpůsobena nastavenému filtru.