Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

8.1 Seznam dokladů

Stavy synchronizace

mK_Synchronizovano.png Doklad byl úspěšně importován do programu POHODA.

mK_Synchronizovano_s_varovanim.png Doklad byl importován do programu POHODA, ovšem s varováním, které je popsáno na detailu dokladu.

mK_Synchronizovano_bez_potvrzeni.png Doklad byl exportován z aplikace mKasa, ale doposud nebyla zpět importována informace o výsledku synchronizace s programem POHODA. Tento stav je označován jako Synchronizace bez potvrzení.

mK_Nesynchronizovano.png Doklad nebyl synchronizován s programem POHODA, případně již byl pokus o synchronizaci, který skončil s chybou. Podrobnosti o stavu synchronizace zjistíte na detailu prodejky na záložce Synchronizace.

Detail

Zobrazí se podrobné informace o dokladu. Na detailu dokladu jsou uvedeny kompletní informace související s vybraným dokladem.

 • Záložka Hlavička

  Na záložce Hlavička se zobrazuje název dokladu (Prodejka/Výdejka), údaje o datu vystavení dokladu, pořadovém čísle, formě úhrady, odběrateli, připsané poznámce a případném důvodu předchozího odložení prodejky.

 • Záložka Položky

  Na záložce Položky je uveden přehled položek dokladu. V zápatí je uveden jejich celkový součet. Kliknutím na položku se zobrazí detailní údaje o vybrané položce. Stisknutím tlačítka Zavřít dojde k návratu na seznam položek dokladu.

 • Záložka Úhrady (pouze na dokladu typu Prodejka)

  Na záložce Úhrady naleznete kompletní přehled o úhradě dokladu neboli podrobné informace o použitých formách úhrady včetně přijaté a vrácené částky přepočtené na Kč.

 • Záložka DPH

  Na záložce DPH je možné vidět celkovou rekapitulaci DPH v Kč včetně rozpisu DPH.

 • Záložka Synchronizace

  Na záložce Synchronizace je uveden stav synchronizace. Pokud byl záznam již synchronizován, je zde také datum importu dokladu do programu POHODA. V případě neúspěšné synchronizace je uveden popis chyby v poli Poznámka, ke které během synchronizace došlo.


001_prodejka_detail.png

Možnosti záznamu

Kliknutím na tři tečky u konkrétního dokladu, je možné vyvolat Možnosti s nabídkou povelů.

Smazat

Povel vyvolá požadavek ke smazání vybraného dokladu. V případě synchronizace s programem POHODA, je nutné být v režimu administrace nebo mít povolenou funkci Mazání záznamů.
 

Refundovat

Tímto povelem dojde k otevření stránky Refundace, kde je možné určit, jaké položky budou z prodejky refundovány. Povel se také nachází přímo na detailu dokladu typu Prodejka.
Zvolením povelu Smazat vše v menu mK_Historie_Menu_Ikona.png agendy Doklady dojde k hromadnému odstranění všech záznamů v agendě.

Náhled tisku

Povel provede náhled dokladu dle přednastavené výchozí tiskárny v agendě Hardware ve formátu A4 nebo Paragon.

Tisk

Provede se tisk dokladu na výchozí tiskárnu vybranou v agendě Hardware. Povel se nachází také v menu mK_Historie_Menu_Ikona.png na detailu dokladu.

PDF

Povel vygeneruje doklad do souboru PDF v přednastaveném formátu A4 nebo Paragon.

Uložit do XML

Dojde k uložení dokladu do souboru .xml. Po úspěšném exportu dokladu do XML je možné v dialogovém okně soubor sdílet.
Záznamy v agendě Doklady ze záložek Prodejky a Výdejky je možné exportovat do XML i hromadně, a to z pravého menu mK_Historie_Menu_Ikona.png povelem Uložit vše do XML. Funkce je přizpůsobena nastavenému filtru.