Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

8.2 Filtr záznamů

Chcete-li v agendě Doklady předem filtrovat záznamy dle vybraných požadavků, otevřete stránku k nastavení filtru ikonou mK_Historie_Filtr_Ikona.png. Záznamy v agendě je možné filtrovat dle data vytvoření, celkové částky dokladu a stavu synchronizace. Filtr je po zvolení povelu Použít uložen k automatickému filtrování při každém otevření agendy Doklady. Pokud chcete aplikovat filtr pro typ dokladu Prodejka, je nutné stát na záložce Prodejky, v případě výdejek vyberte záložku Výdejky.

002_filtr_prodejky.png

Datum slouží pro nastavení období, za které chcete filtrovat doklady. V případě, že chcete vidět doklady pouze za aktuální rok, můžete zadat pouze datum od 1. 1. 20XY.


Nastavením rozmezí částky ovlivníte filtr záznamů dle rozmezí nastavené hodnoty. Zajímají-li vás vždy doklady pouze do určité částky, zadejte do pole Do požadovanou hodnotu.


Doklady je možné dále filtrovat dle typu dokladu jako je Prodejka, Výběr, Vklad a Výdejka. U dokladů typu Prodejka je možné navíc vybírat ještě mezi prodejkami v závislosti na stavu refundace, a to Refundovaná, Částečně refundovaná, Refundační a Refundační bez vazby.


Jestliže chcete mít přehled, že všechny doklady byly úspěšně synchronizované do programu POHODA, nastavte Filtr například tak, že v sekci SYNCHRONIZACE zatrhněte volbu Nesynchronizované. Ostatní sekce ponecháte ve výchozím nastavení. Výsledkem bude zobrazení dokladů, které se nesynchronizovaly do programu POHODA, resp. aplikace mPOHODA za celé období. Následně na detailu takového dokladu zkontrolujte důvod a proveďte potřebná opatření.

Pomocí tlačítka Výchozí nastavíte Filtr zpět do původního stavu – zobrazí se tak všechny doklady, které se v agendě Doklady nachází.

Aktivní filtr v agendě Filtr Prodejek (Výdejek) poznáte díky oranžové tečce na ikoně mK_Historie_Filtr_Ikona_active.png, kterou otevřete stránku pro nastavení filtru.

Stránka o výsledku synchronizace je úzce propojena s agendou PřehledyDoklady. V sekci Výsledek importu prodejek/výdejek je možné zhlédnout informace o počtu úspěšně i neúspěšně synchronizovaných dokladů do programu POHODA.

V takovém případě je implementován odkaz do agendy Doklady, který provede automaticky Filtr nesynchronizovaných prodejek/výdejek.
003_vysledeksynchronizace.png
001_doklady.png