Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Tiskové sestavy a elektronická komunikace

Díky tiskovým sestavám v programu PAMICA budete mít vždy přehledné výstupy veškerých záznamů. Součástí jsou závazné formuláře a tiskopisy navržené shodně s úředním vzorem, ale i různé přehledy a pracovní sestavy. Nechybí ani tiskopisy Českého statistického úřadu týkající se statistického zjišťování. Zkrátka máte z čeho vybírat.

Výhody tiskových sestav

Tisk do originálních formulářů

Řada tiskových sestav je připravena tak, abyste mohli data tisknout do originálních formulářů. Takový dokument už pak stačí jen odevzdat na příslušný úřad nebo instituci.

Pravidelné aktualizace a možnost úprav

Tiskové sestavy jsou pravidelně aktualizovány a s pomocí editoru sestav REPORT Designer si navíc každou sestavu můžete upravit nebo ji rozmnožit.

Elektronická komunikace s úřady a pojišťovnami

Už nebudete muset trávit čas dlouhým čekáním na úřadech, různé typy výkazů a hlášení totiž můžete podávat elektronickou cestou.

Pracovněprávní dokumenty

Mezi nabídkou tiskových sestav nechybí ani vzory pracovněprávních dokumentů, které se automaticky předvyplní osobními údaji zaměstnance. Všechny dokumenty tak připravíte rychle, jednoduše a bez rizika možných chyb spojených s kopírováním nebo ručním přepisováním, navíc si je můžete v programu také archivovat. Jednotlivé vzory si můžete upravit podle potřeb své firmy.

PODROBNOSTI O PRACOVNĚPRÁVNÍCH DOKUMENTECH

Export do různých formátů

PAMICA podporuje tisk do formátu PDF a také možnost odeslání sestav přímo z programu, a to včetně elektronického podpisu a časového razítka. Sestavy můžete také exportovat do formátu ODT a dále je pak upravovat v aplikaci OpenOffice nebo Microsoft Word. Pokud pracujete s aplikací Microsoft Excel, využijete i export do formátu XLS.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O EXPORTU