Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Exekuční a insolvenční srážky ze mzdy

Insolvence i exekuce je pro zaměstnance velmi nepříjemná věc, která přináší komplikace také zaměstnavateli. Ti si mnohdy s jejich výpočtem neví rady, a tak je v tomto případě důležité víc než kdy jindy mít program, který konkrétní částku vypočítá.

Přednostní a nepřednostní pohledávky

Uživatelům pomůže PAMICA hlídat srážky ze mzdy, ať už mají trvalý, resp. opakovaný charakter, nebo se vztahují pouze ke mzdě za příslušný měsíc. Propracované nastavení srážek ze mzdy pomůže zejména při plnění povinnosti zaměstnavatele provádět srážky ze mzdy zaměstnance na základě příkazu soudu nebo správního orgánu. PAMICA rozlišuje přednostní (výživné, exekuce, náhrady škod, pohledávky daní a poplatků atd.) a nepřednostní pohledávky a umožňuje automatický výpočet základní nezabavitelné částky mzdy.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O EXEKUČNÍCH A INSOLVENČNÍCH SRÁŽKÁCH

Přikázání jiné peněžité pohledávky a insolvenční srážky

Samozřejmostí je i zadání přikázání jiné peněžité pohledávky na přeplatek z ročního zúčtování a také insolvenční srážky, jedná se o srážku na základě tzv. rozhodnutí o oddlužení formou splátkového kalendáře.