Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Pracovní poměry > Tiskové sestavy v agendě Pracovní poměry

7.10 Tiskové sestavy v agendě Pracovní poměry

Z tiskových sestav, které obsahuje tato agenda, využijete především sestavu Mzdové údaje zaměstnanců, která přináší kompletní údaje o uzavřeném pracovním poměru zaměstnance a o rozvrhu pracovní doby. Další využívanou sestavou je Karta pracovního poměru, která umožňuje vytisknout všechny zadané údaje včetně tabulky Trvalé složky mzdy.

Mezi tiskovými sestavami naleznete řadu soupisek: Seznam pracovních poměrů, Průměry na náhrady, Přehled nepřítomností, Zbývající dovolená, Zbývající sick days, Úrazové pojištění atd.

Tiskové sestavy v agendě Pracovní poměry

V nabídce tiskových sestav najdete mnoho standardních tiskopisů, které můžete rovnou odevzdat na jednotlivých institucích: Potvrzení o zaměstnání, Potvrzení zaměstnavatele o průměrném/pravděpodobném výdělku a způsobu ukončení pracovního poměru, Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti atd.

Zajímavé pro vás mohou být i Analytické sestavy, mezi které např. patří: Přehled průměrů (měsíčně), Měsíční přehled mzdových složek (za zaměstnance), Měsíční přehled mzdových složek (souhrn).

Dále jsou zde Kontrolní sestavy, které obsahují tyto tiskové sestavy: Trvalé složky mzdy dle zaměstnance Přehled trvalých složek mezd.

PAMICA umožňuje tisknout i některé tiskové sestavy pro statistický úřad – výkazy pro český statistický úřad. Jde o tyto typy: Měsíční výkaz ve stavebnictví (Stav 1–12), Měsíční výkaz v průmyslu (Prům 1–12), Čtvrtletní výkaz o práci (Práce 2–04) a Podklady pro Výkaz o úplných nákladech práce (ÚNP 4–01).

Tyto výkazy jsou součástí Programu statistického zjišťování podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, je-li zpravodajská jednotka vyzvána, má povinnost poskytnout všechny požadované údaje.

Data týkající se ekonomické činnosti firmy není možné v programu PAMICA vyplnit, je proto nutné dopsat si je ručně.

Nabídka tiskových sestav obsahuje také vzory pracovněprávních dokumentů, které se automaticky předvyplní osobními údaji vybraného zaměstnance. Tyto vzory je možné upravit podle potřeb firmy. Díky přednastaveným pracovněprávním dokumentům mohou být pracovní smlouvy, dodatky k pracovním smlouvám, mzdové výměry, žádosti a další dokumenty připraveny velice rychle, jednoduše a bez rizika možných chyb spojených s kopírováním nebo ručním přepisováním osobních údajů. Hotové dokumenty si můžete z programu PAMICA rovnou vytisknout nebo exportovat do formátu DOC, případně ODT.  V aplikaci Microsoft Word (Open Office) si je pak můžete libovolně upravovat. PAMICA také nabízí možnost archivace finálních pracovněprávních dokumentů ve složkách jednotlivých zaměstnanců přímo v systému PAMICA.