Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Výplata mezd a jejich zaúčtování

PAMICA vám pomůže se zaúčtováním záloh a mezd. Vytvořené závazky můžete totiž snadno vložit do příkazu k úhradě, který si buď vytisknete, nebo odešlete do banky prostřednictvím homebankingu. V programu tyto závazky také snadno zaúčtujete, a pokud navíc využíváte i ekonomický systém POHODA, všechny zaúčtované doklady přenesete do svého účetnictví pomocí XML komunikace ?V programu PAMICA můžete vytvářet XML soubory nejen pro ekonomicko-informační systém POHODA, ale také pro jiné ekonomické systémy.

Rozúčtování mzdových nákladů

Abyste mohli snadněji sledovat mzdové náklady, můžete v programu PAMICA používat rozúčtování hrubých mezd, sociálního a zdravotního pojištění na střediska, činnosti a zakázky. Rozúčtování si nastavíte buď u jednotlivých složek mezd, nebo můžete pracovat s procentním členěním celkových měsíčních nákladů.

Mzdy na zakázku

S programem PAMICA můžete vést mzdovou evidenci také na zakázku, a to pro neomezený počet firem (s výjimkou varianty PAMICA Mini). Podklady pro výplatu mezd a zaúčtování dalších závazků a pohledávek svému klientovi předáte buď elektronicky (pomocí XML komunikace s ekonomickým systémem klienta), nebo písemně. PAMICA také přehledně eviduje předání dokladů pro zpracování v účetnictví a nabízí i praktické kontrolní sestavy.

/* */